Participatieve raad Good Food

Het hoofdstuk "Governance" van de Good Food-strategie voorzag in de bevordering van de deelname aan de monitoring en evaluatie van de strategie, om de participatieve dynamiek van de opbouw van de strategie voort te zetten. Aanvankelijk was de structuur die hiervoor was voorzien de adviesraad, een structuur met een adviserende rol.

Na de tussentijdse evaluatie is deze raad geëvolueerd naar een participatieve raad met werkgroepen. Alle geïnteresseerde organisaties kunnen deelnemen aan de werkgroepen.

 

De opdracht van deze raad

  • Adviezen uitbrengen voor de minister(s) en de regering om ideeën/voorstellen te ondersteunen, gebreken/problemen aan te kaarten, inzake de evaluatie en herziening van de strategie...;
  • De uitvoering van de strategie operationeel maken, met inbegrip van de aansturing en het partnerschap;
  • De uitwisseling van informatie tussen de administraties en de actoren en tussen de actoren onderling.

Huishoudelijk reglement

 

Samenstelling

De raad is representatief, maar beperkt tot max. 18 lidorganisaties: Samenstelling november 2020