Innovatie cultiveren

Elke dag rijden er honderden vrachtwagens Brussel binnen, waar ze de verkeersopstoppingen en de vervuiling verergeren. Het is echter eigen aan grote steden dat ze voor hun voedselbevoorrading afhankelijk zijn van buitenaf. Ter versterking van hun veerkracht, trachten vele van deze steden niettemin een deel van hun autonomie terug te winnen via herlokalisering van de productie.

Ook Brussel neemt enthousiast deel aan deze internationale tendens. Zo hecht het Gewest bijzonder veel belang aan de nog steeds in gebruik zijnde landbouwgronden, terwijl tegelijkertijd ook innovatieve projecten met open armen ontvangen worden.

Groenteteelt, schaapskooien, bijenkorven, champignonkwekerijen, insecten, huisjesslakken en andere aquaponicssystemen - het zijn stuk voor stuk initiatieven die voor een valorisatie van kelders, daken en ongebruikte terreinen kunnen zorgen, die daartoe soms ook specifiek door bedrijven of overheidsinstanties ter beschikking worden gesteld.

Een oogst aan voordelen

Deze diversiteit aan lokale producten zal natuurlijk niet volstaan om alle Brusselaars te voeden en aanvoer van buitenaf en dan met name vanuit de stadsrand zal altijd nodig blijven. Toch mikt de Good Food-strategie op de ambitieuze doelstelling van 30% zelfvoorziening op het vlak van onverwerkte groenten en fruit in 2035.

Afgezien van het productieaspect bieden zulke initiatieven de stad trouwens nog andere belangrijke voordelen, zoals:

  • Een verrijking van de diversiteit;
  • Minder transporten;
  • Een potentieel aan werkgelegenheid;
  • Milieuvriendelijkere vormen van voedselproductie;
  • Een verbetering van de leefomgeving.

Van boer tot bord

De stedelijke landbouw is overigens niet alleen voorbehouden aan de professionals. Zo is de kleinschalige groenteteelt voor iedereen toegankelijk, aangezien je er niet veel ruimte voor nodig hebt. Verder heeft 85% van de Brusselaars ook toegang tot een tuin, binnenplaats, terras, balkon of dak, wat allemaal locaties zijn die gebruikt kunnen worden voor het verbouwen van enkele eetbare gewassen. Wat is er trouwens mooier dan een appelboom in de eigen tuin of lekkerder dan op uw balkon gerijpte kerstomaatjes?

Daarnaast bieden de honderden Brusselse moestuinen van hun kant eveneens de mogelijkheid om biologische producten tegen onklopbare prijzen te eten. Bovendien vormen ze een geweldig pedagogisch hulpmiddel om de burgers opnieuw voeling te laten krijgen met lokale soorten en hun seizoensgebonden karakter en het pad te effenen voor mooie en gezellige ontmoetingsruimten.

Denk er dus zeker een keertje over na voor uw eigen consumptie, uw school, uw vereniging of uw toekomstige beroepsactiviteit. De nodige hulpmiddelen om er zelf mee te starten vindt u alvast op dit Good Food-portaal!