Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Good Food-strategie is meer dan alleen een slogan. Dit daadkrachtige overheidsbeleid, gelanceerd en gedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende een periode van 5 jaar (2016-2020), wilde voeding centraal stellen in de stadsdynamiek door voeding in al haar dimensies te benaderen: economisch, sociaal en vanuit milieuoogpunt.

Om die doelstellingen te behalen, wilde dit beleid de vele bestaande en toekomstige initiatieven op het terrein aanmoedigen en verenigen, van boer tot bord.

De Brusselse Good Food-strategie had een tweeledige ambitie:

 • "Beter produceren", dat wil zeggen lokaal gezonde voeding kweken en verwerken met respect voor het milieu;
 • "Goed eten", dat wil zeggen smakelijke, evenwichtige voeding binnen ieders bereik brengen, waarbij zoveel mogelijk lokale producten worden gebruikt.

De strategie werd sinds de conceptfase gesteund door de deelname van spelers binnen de voedselketen. Dit in het kader van een gezamenlijk proces van meerdere maanden, waaraan een honderdtal personen deelnam.

Het resultaat was een gemeenschappelijke visie voor 2035 en een programma bestaande uit 7 strategische krachtlijnen:

 1. Toename van de lokale, duurzame voedselproductie;
 2. Begeleiding van de herlokalisatie en de overgang naar een duurzaam aanbod voor iedereen;
 3. Begeleiding van de vraagovergang voor iedereen;
 4. Ontwikkeling van een duurzame, wenselijke "Good Food"-voedingscultuur;
 5. Beperking van voedselverspilling;
 6. Reflectie op en bevordering van de voedingssystemen van morgen;
 7. Governance inzake de toepassing van de strategie.

Al deze krachtlijnen werden uitgewerkt via vijftien concrete acties, zoals promotie van duurzame eigen productie, versnelling van de overgang van kantines en restaurants, begeleiding van burgers en gezinnen en de valorisatie van onverkochte voedingsmiddelen.

De prioriteiten voor deze strategie luidden als volgt:

 • Ontwikkeling van lokale voedselproductie (in Brussel en de stadsrand), in het kader van een ecologische, innovatieve aanpak, om tegen 2035 een autonomie van 30% van de groente- en fruitproductie te bereiken;
 • Bewustmaking en implicatie van burgers vanaf zeer jonge leeftijd;
 • Beperking van de voedselverspilling met 30% tegen 2020;
 • Rekening houden met de sociale en multiculturele aspecten van onze hoofdstad bij de ontwikkeling van de acties.

Tot slot hebben de verantwoordelijke beleidsmakers en overheden basisprincipes vastgelegd om de governance van de strategie gedurende de uitvoering te begeleiden:

 • Insluiting en inaanmerkingneming van de sociale en multiculturele aspecten van de stad;
 • De voorbeeldfunctie van de overheden;
 • Betrokkenheid en responsabilisering van alle spelers binnen de voedselketen op gewestelijk en lokaal niveau;
 • Methodes voor gedragsverandering die zijn aangepast aan de verschillende doelgroepen en die gebruik maken van de bestaande lokale verbanden;
 • Streven naar zelfstandigheid en versterking van het vermogen van de spelers om hun eigen projecten te ontwikkelen, via de ontwikkeling van vaardigheden, partnerschappen en lokale projecten.

De strategie is op 17 december 2015 aangenomen door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Leefmilieu Brussel en de landbouwcel van de GOB coördineren de toepassing ervan.

De informatie over de evaluatie van de Good Food-strategie staat op deze pagina.

De Good Food-strategie gaat verder: tot eind 2021 liep er een nieuw proces van co-constructie met alle terreinactoren dat in de loop van 2022 mondde uit in de Good Food-strategie 2.