Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website goodfood.brussels.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties:

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking;
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet;
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden;
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter;
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken;
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA: gedeeltelijk conform

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website: een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en gedeeltelijke herzieningen van de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van elke website.

Alle video’s die op deze website worden gepubliceerd na 23/09/2020 zijn toegankelijk gemaakt.

Niet-toegankelijke inhoud:

De documenten en filmpjes die op deze website beschikbaar zijn bestonden al en werden niet bijgewerkt. Het is mogelijk dat sommigen van hen niet toegankelijk zijn. De commerciële actoren pagina's dat de Good Food-score weergeven zijn technisch ook niet toegankelijk.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring: 23/09/2020

Feedback en contactgegevens:

U kunt zich per email richten aan het volgend adres info@goodfood.brussels voor een aanvraag of extra informatie in verband met de toegankelijkheid van deze website.