De co-constructie van de Good Food-strategie 2.0

De Good Food-strategie 2016-2020 maakte het mogelijk in het Brussels Gewest een echte  transitiedynamiek van het voedingssysteem naar meer duurzaamheid op gang te brengen. De evaluatie ervan in 2020 heeft op dit vlak tastbare vooruitgang aangetoond, maar ook de zwakke punten en kansen voor de toekomst.

De huidige onrustige context (klimaatveranderingen, covid-19-crisis ...) herinnert aan de dringende noodzaak om ons voedingssysteem en de volledige bijhorende economie te herkwalificeren naar een duurzamer en veerkrachtiger model: een gezond voedingsmodel, met respect voor de mens, geherlokaliseerd en seizoensgebonden, herstellend voor de biodiversiteit. In deze context zijn de Good Food-strategie en de ambities van de regering inzake voeding in de Gewestelijke Beleidsverklaring meer dan ooit relevant.

De Good Food-strategie 2.0 zal worden verankerd in een systemische, territoriale, grootstedelijke, sociale, veerkrachtige en transversale visie. Gelet op de uitdagingen zal ze de voorkeur geven aan pragmatische acties.

De Good Food-strategie 2.0 zal, net als de originele strategie, samen met alle actoren op het terrein worden opgebouwd, in het bijzonder via werkgroepen en de participatieve raad.

Deze co-constructie zal eind 2021 worden voltooid. Een nieuwe strategie zou vanaf 2022 van toepassing moeten zijn.

Laten we allemaal samen de volgende stappen zetten en het systeem laten kantelen voor een lokalere, biologische voeding uit de korte keten die toegankelijk is voor iedereen!

Tijdslijn

Wordt momenteel uitgewerkt

Het co-creatieproces van de werkgroepen

Wordt momenteel uitgewerkt

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: info@goodfood.brussels

Datum: 05/03/2020 van 14 tot 16.30 uur

PV van de werkgroep

Verantwoordelijke: Brussel Economie en Werkgelegenheid & Le Début des Haricots

Contact: agriculture@sprb.brussels

Datum: 29/09/2020 om 9.30 uur

PV van de werkgroep

PowerPoint van de werkgroep

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: info@goodfood.brussels

Datum: te bepalen

PV te komen

Het co-creatieproces van de participatieve raad

Wordt momenteel uitgewerkt

De informatie over de participatieve raden staat op deze pagina.

Presentatie van het co-creatieproces - event van 22/02/2021

PowerPoint van de presentatie van het co-creatieproces