Een prospectieve en participatieve evaluatie

De Good Food-strategie werd eind 2015 door de Brusselse regering goedgekeurd op initiatief van de minister voor Leefmilieu en Landbouw met het oog op een eerste programmeringsperiode van 2016 tot 2020 (maar met bepaalde doelstellingen tegen 2035). Ze wordt sindsdien concreet uitgevoerd (die in 2021 wordt voortgezet in afwachting van een strategie 2 die begin 2022 werd goedgekeurd).

Het evaluatieproces van de Good Food-strategie 2016-2020 dat in 2020 van start ging, had als doel samen lessen te trekken uit de ervaringen met deze strategie en aanbevelingen te doen voor de voortzetting ervan.  

Dit zal gebeurde in samenwerking met de actoren op het terrein via de participatieve raad Good Food en de werkgroepen, waarvoor dank.

De werkgroep

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: info@goodfood.brussels

Data: 23/01/2020 van 14 tot 17 uur in de BEL; 18/09/2020 om 14 uur; 13/10/2020 om 14 uur; 17/12/2020 om 14 uur; 14/01/2021; 15/01/2021.

PV van de werkgroep van 23/01/2020

Bericht

PV van de werkgroep van 18/09/2020

PowerPoint van de werkgroep van 18/09/2020

De werkzaamheden van de participatieve raad

De informatie over de participatieve raden die plaatsvonden in 2020 staat op deze pagina.

De studies

De resultaten van de evaluatie

Presentatie van de evaluatie - event van 22/02/2021