Op 2 juni 2022 werd de Good Food-strategie 2 (2022-2030) door de Brusselse regering goedgekeurd.

Met de Good Food-strategie 2 wordt ernaar gestreefd dat alle Brusselaars in de toekomst toegang hebben tot Good Food-voeding die is aangepast aan hun behoeften, tegen een eerlijke prijs voor de producenten. Om die doelstellingen te bereiken, heeft het Brussels Gewest met name de actoren van de welzijns- en gezondheidssector bij de Good Food-strategie 2 betrokken en een ‘wijkgebonden’ voedingsbenadering aangenomen, die zo dicht mogelijk bij de burgers staat.

Aan professionele zijde wil het Gewest de hele toeleveringsketen zien evolueren, om duurzaamheid, economische kracht en hoogwaardige werkgelegenheid met elkaar te verzoenen. Alle actoren zullen kunnen rekenen op begeleiding voor deze transitie, door middel van aangepaste instrumenten, die lokale, hoofdzakelijk Belgische ketens en innoverende distributiemodellen zullen bevorderen. Naast de sociale verschuiving wil het Gewest deze strategie ook een economische verschuiving geven.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de Good Food-strategie 2:

Afbeelding

Klik hier voor een grotere afbeelding

 

De overgang van het voedselsysteem naar een duurzamer systeem is een noodzaak voor het Brussels Gewest, zowel om wereldwijde uitdagingen aan te gaan (bescherming van de natuur en de biodiversiteit en strijd tegen de klimaatverandering), als om lokale uitdagingen aan te gaan (sociaal, gezondheid, economie en werkgelegenheid).

Een eerste Good Food-strategie (2016-2020) heeft een impuls gegeven aan concrete verwezenlijkingen. In overeenstemming met de Gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024, waarin wordt opgeroepen tot een versterking van deze strategie, en na een participatief co-constructieproces van een jaar waaraan ongeveer 300 actoren hebben deelgenomen, keurt het Brussels Gewest nu een Good Food-strategie 2 goed.

De Good Food-strategie 2 streeft naar een meer structurele verschuiving van het voedselsysteem in de richting van meer duurzaamheid tegen 2030. Het doel is ons voedselsysteem, van productie tot consumptie, te verschuiven naar een model dat de mens en andere soorten respecteert, de biodiversiteit regenereert en kwaliteitsbanen creëert, zoals beschreven in de strategie Shifting Economy.

Concreet vertaalt het Good Food-voedingsregime zich in een gezond en smakelijk bord, met een sterke nadruk op fruit, groenten, peulvruchten, noten en volle granen. De Good Food-maaltijd wordt bereid met verse, seizoensgebonden, bij voorkeur biologische en zo veel mogelijk lokale ingrediënten. Het beperkt suikers, zout, vette voedingsmiddelen, dierlijke eiwitten (minder en van betere kwaliteit), alsook voedselverspilling.

De strategie omvat 4 transversale beginselen en wordt via 5 actielijnen uitgevoerd.

 

De 4 transversale beginselen

  • Participatieve, sectoroverschrijdende en gezamenlijke governance
  • Een systematisch toegepast beginsel van sociale inclusie, gezondheid en voedselsoevereiniteit
  • De uitdagingen van de strijd tegen en de aanpassing aan de klimaatverandering en de bescherming en vergroting van de biodiversiteit
  • Een meervoudig stedelijk milieu

 

De 5 actielijnen

  • Actielijn 1: Versterken en ondersteunen van agro-ecologische productie in Brussel en omgeving
  • Actielijn 2: Ontwikkelen van 'Good Food-ketens' voor de bevoorrading van Brussel
  • Actielijn 3: De distributie van een commercieel 'Good Food'-aanbod garanderen
  • Actielijn 4: 'Good Food'-voeding voor iedereen garanderen
  • Actielijn 5: Verminderen van voedselverlies en -verspilling

 

De Good Food-strategie 2