Participatieve raad Good Food

Participatieve raad Good Food

Het hoofdstuk "Governance" van de Good Food-strategie voorziet in de bevordering van de deelname aan de monitoring en evaluatie van de strategie, om de participatieve dynamiek van de opbouw van de strategie voort te zetten. Aanvankelijk was de structuur die hiervoor was voorzien de Adviesraad, een structuur met een adviserende rol.

Na de tussentijdse evaluatie is deze raad geëvolueerd naar een participatieve raad met werkgroepen. Alle geïnteresseerde organisaties kunnen deelnemen aan de werkgroepen.

De opdracht van deze raad

  • Adviezen uitbrengen voor de minister(s) en de regering om ideeën/voorstellen te ondersteunen, gebreken/problemen aan te kaarten, inzake de evaluatie en herziening van de strategie...;
  • De uitvoering van de strategie operationeel maken, met inbegrip van de aansturing en het partnerschap;
  • De uitwisseling van informatie tussen de administraties en de actoren en tussen de actoren onderling.

Huishoudelijk reglement 

Samenstelling

De Raad is representatief, maar beperkt tot max. 18 lidorganisaties: Samenstelling november 2020

Werkgroepen

Om deze verschillende opdrachten te verzekeren, zal de Participatieve raad zich baseren op de werkzaamheden van de werkgroepen.

Verantwoordelijke: Brussel Economie en Werkgelegenheid & Le Début des Haricots

Contact: agriculture@sprb.brussels

Datum: 29/09/2020 om 9u30

PV van de WG

PowerPoint van de WG

De informatie over de werkgroepen die plaatsvinden in 2021 staat op deze pagina. De informatie over de werkgroep over de evaluatie van de Good Food-strategie staat op deze pagina.