Participatieve raad Good Food

Participatieve raad Good Food

Het hoofdstuk "Governance" van de Good Food-strategie voorziet in de bevordering van de deelname aan de monitoring en evaluatie van de strategie, om de participatieve dynamiek van de opbouw van de strategie voort te zetten. Aanvankelijk was de structuur die hiervoor was voorzien de Adviesraad, een structuur met een adviserende rol.

Na de tussentijdse evaluatie is deze raad geëvolueerd naar een participatieve raad met werkgroepen. Alle geïnteresseerde organisaties kunnen deelnemen aan de werkgroepen.

De opdracht van deze raad is

adviezen uitbrengen voor de minister(s) en de regering om ideeën/voorstellen te ondersteunen, gebreken/problemen aan te kaarten, inzake de evaluatie en herziening van de strategie...;

de uitvoering van de strategie operationeel maken, met inbegrip van de aansturing en het partnerschap;

de uitwisseling van informatie tussen de administraties en de actoren en tussen de actoren onderling.

Huishoudelijk reglement 

Samenstelling

De Raad is representatief, maar beperkt tot max. 18 lidorganisaties: Samenstelling november 2020

Werkgroepen

Om deze verschillende opdrachten te verzekeren, zal de Participatieve raad zich baseren op de werkzaamheden van de werkgroepen De werkgroepen die in 2020 van start zijn gegaan, zijn als volgt:

Verantwoordelijke : Leefmilieu Brussel

Contact: info@goodfood.brussels

Datum: 05/03/2020, van 14 tot 16.30 uur

PV te komen

Verantwoordelijke: Brussels Economie Emploi

Contact: agriculture@sprb.brussels

Datum: 16/03/2020, van 14 tot 17 uur bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel / 2e verdieping / Grote Markt zaal)

PV te komen

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: info@goodfood.brussels

Datum : 23/01/2020, 14u tot 17u in de BEL

PV van de werkgroep

Bericht

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: info@goodfood.brussels

Datum: te bepalen

PV te komen

Verantwoordelijke: Rencontre des Continents

Contact: CLEFad@rencontredescontinents.be

Datum : 17/02/2020, 9.30 tot 12 uur in de BEL, en op 26/05 14 tot 16.30 uur in de BEL

PV te komen