180 resultaten

Verfijn de zoekopdracht
Thema's
Thématiques
Type hulpmiddel
type
Meer info over de hulpmiddelen Actoren
Catégorie de ressource
Meer info over de hulpmiddelen Studies
Meer info over de hulpmiddelen Documentatie
Meer info over de hulpmiddelen Inspirerende projecten
Meer info over de hulpmiddelen Opleidingen / Begeleiding
Meer info over de hulpmiddelen Overheidssteun
Meer info over de hulpmiddelen Reglementering
Meer info over de hulpmiddelen Materialen
Doelgroepen
Public cible

Inspirerende projecten
Retour d'expérience : Création de houblonnière mobile sur terrains temporaires en milieu urbain

Studies
Viabilité de modèles agricoles ultra durable sur (très) petites surfaces en milieu (péri-)urbain

Documentatie
Optiperma, un logiciel qui permet de gérer un potager dans le respect des principes de la permaculture.

Opleidingen / Begeleiding
Formation pour particuliers : comprendre comment construire et entretenir son propre potager aquaponique

De overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Velt vzw is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.

Documentatie
Rollenspel om de complexiteit en de vele effecten van ons voedselsysteem te visualiseren

Materialen
Ontwikkel met MiiMOSA landbouw- en voedselprojecten in Waalse regio’s

Opleidingen / Begeleiding
De geschiedenis en de techniek van het forceren van witloof in een stedelijke context verspreiden.

Burgerbeweging die duurzame boeren ondersteunt en de toegang tot grond faciliteert

Opleidingen / Begeleiding
Een inspirerend parcours vol ideeën rond ecologisch tuinieren en stadsmoestuinen om thuis na te volgen

Mobilisatie en bewustmaking tussen de burgers om lokale voedselproductie en landbouw te verbeteren

L'école de la Terre: bijeenkomsten, opleidingen, workshops om de Mens met de natuur opnieuw te verbinden