Het onderzoeksinstituut INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) heeft in opdracht van Leefmilieu Brussel een studie uitgevoerd om het BHG te inspireren over de mogelijkheden van de combinatie van agro-ecologische landbouw en natuurbeschermingsdoelstellingen in stedelijke en randstedelijke gebieden.

Het doel was concreet na te gaan hoe agro-ecologische landbouw kan bijdragen tot het herstel van beschermde gebieden en tegelijk tot de plaatselijke voedselvoorziening: in welke vormen, welke synergieën ontstaan en kunnen worden aangemoedigd, met welke beperkingen en mogelijke conflicten tussen doelstellingen.

Deze studie werd hoofdzakelijk uitgevoerd op basis van een analyse van inspirerende gevallen in België en West-Europa. Ze bevat een reeks aanbevelingen, onder meer gebaseerd op het standpunt van de landbouwers.

Categorie van hulpbron

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 22/08/2022