Elzenhof is een Nederlandstalig gemeenschapscentrum in Elsene. waar een hele waaier van initiatieven een plekje vinden. Er gaat bijzondere aandacht uit naar projecten die sociale cohesie en duurzaamheid centraal stellen. Concerten, films, taallessen, creatieve ateliers, kunstingrepen, speelweken, familievoorstellingen babbel-en speelcafés, buurtprojecten en evenementen, ….

Sinds 2018 herbergt het centrum ook het project Buurtkippen: een kippenren van de buurt, geplaatst op de binnenplaats van het centrum, bewoond door vier vrolijke kippen: Titi , Rousette, Rosalie en Petronella

Het project is opgezet door een groep buurtbewoners die al deelnamen aan mini-moestuin projecten, compostering, een pluktuin , buurtoven en workshops over duurzaam koken die ter plekke werden georganiseerd. Een kippenren leek daarmee een logische aanvulling op de lopende initiatieven en een concrete ondersteuning om afval te verminderen en voor een lokale en kwaliteitsvolle voedselproductie, al was het maar op kleine schaal. De installatie op een druk bezochte binnenplaats en regelmatig gefrequenteerd door kinderen in familieverband of met de scholen van de buurt maakt van de kippenren een amusant en effectief sensibiliseringsinstrument voor deze onderwerpen.

Het animatieteam van de Elzenhof begeleidt de bewoners bij het beheer van het project. Verder zijn de bewoners van het dagcentrum Den Teirling en de lagere school de Wimpel beiden ook in Elsene betrokken bij het project. De kippenren is begin 2018 gemaakt en de kippen namen onmiddellijk nadien hun intrek.

Ongeveer 12 personen verzorgen de kippen en onderhouden de kippenren. Maandelijks treffen ze elkaar om een planning van het beheer op te stellen. De kippen worden voornamelijk gevoed met groenafval dat door de groep wordt aangeleverd of gerecupereerd wordt in het centrum en de eieren worden verdeeld onder de leden van de groep of geconsumeerd tijdens gezamenlijke activiteiten waar ze aan deelnemen.
Borden op het hekwerk presenteren het project en hoe het functioneert.

De binnenplaats van de Elzenhof is een semi-publieke ruimte, toegankelijk van maandag tot vrijdag met ruime openingstijden. Als u ter plekke bent, ga binnen via de koetspoort, steek de gang door naar de binnenplaats en maak kennis met de vier kippen

Adres : Centrum Elzenhof, Kroonlaan 12 1050 Elsene

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Dutch
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 18/09/2020