Tussen mei en november 2021 organiseert Leefmilieu Brussel een nieuwe cyclus voor vorming en begeleiding van ondernemers in de voedingssector. Het doel van deze cyclus is u te helpen na te denken over uw project of bestaande activiteit. We willen u de instrumenten aanreiken om uw activiteit uit te voeren volgens de principes en de filosofie van Good Food.

Module 1: Introductie

De doelstelling van deze module is het kader van de opleiding te geven en de deelnemers aan te moedigen na te denken over de positionering van hun bedrijf en product.

Module 2: Hygiëne en voedselveiligheid

Dankzij deze module kunnen de actoren in de voedingssector kennis maken met een aantal wetenschappelijke begrippen en zich een beeld vormen van de regelgevende beperkingen die hen worden opgelegd.

Module 3: Verpakkingen, afval en overige reglementering

Het doel van deze module is het wettelijk kader te schetsen waaraan de deelnemers gebonden zijn.

Module 4: (Bio) labels

Deze module wil de deelnemers een overzicht geven van de verschillende labels en certificaten op de markt en laat hen kennismaken het biolabel (en de bijhorende wetgeving).

Module 5: Bevoorrading en de zoektocht naar leveranciers

De doelstelling van deze module is de deelnemers een overzicht te geven van de verschillende leveranciers aanwezig op de Brusselse markt voor de opstart van hun project.

Module 6: Welke steun is beschikbaar?

Deze module wil ondernemers kennis laten maken met de verschillende projectoproepen en hen aanleren hoe ze kunnen beginnen met het schrijven van een subsidie-aanvraag.

Module 7: Marktstudie

Het doel van deze module is de deelnemers in staat te stellen een prototype te maken, dit prototype tegen lage kosten te testen en snel te weten of het product of de dienst zal verkopen, van bij het begin van het project.

Module 8: Projectbeheer

Met deze module willen we de deelnemers voorbereiden om hun ondernemersproject op een flexibele en risicoloze manier aan te pakken door hen Agile en Scrum projectmethodes aan te leren.

Module 9: Financieel plan - Deel 1

De verschillende elementen van een financieel plan. Inleiding tot de basisbegrippen financieel plan, financieringsplan, resultatenrekening en cash flow. Uitleg van sleutelbegrippen als rentabiliteitsdrempel, btw, socialezekerheidsbijdragen, belastingstelsel, enz.

Module 10: Financieel plan - Deel 2

Financiële prognoses opstellen. De projectleider verwerft de instrumenten en concrete begrippen om de levensvatbaarheid en haalbaarheid van zijn project te evalueren. Omzet en prognosemethoden nader bekeken. Evenwicht brengen in financieringsbronnen.

Module 11: Financieel plan - Deel 3

Juridische statuten en wettelijke verplichtingen. De financiële gevolgen van een start als zelfstandige begrijpen. De financiële behoeften en middelen bepalen. Presentatie van de verschillende rechtsvormen in het nieuwe wetboek van vennootschappen (Eenmanszaak; BV; CV, VZW). Presentatie van de "test"-statuten en opstartmethodes in Brussel (incubatoren, Prime, Smart, enz.). We overlopen de sociale bescherming in België, het verschil tussen werknemers en zelfstandigen en bekijken welke juridische stappen u moet zetten om zelfstandige te worden in België. We eindigen met een vragenronde.

Module 12: Financieel plan - Deel 4

Samenvatting en praktische toepassing. Inleiding tot het Excel-instrument voor het opstellen van een financieel plan. Toepassing van de modules 1-2-3. Toepassing op de projecten van de projectdragers. Vragen, antwoorden en verduidelijkingen.

Module 13: Een coherente marketingstrategie ontwikkelen

Dankzij deze opleiding kunnen ondernemers de juiste reflexen ontwikkelen en vertrouwd raken met marketinginstrumenten.

Module 14: Communicatiestrategie

Met de module "communicatiestrategie" verwerven projectleiders basisbegrippen om hun communicatiestrategie (vooral digitaal) uit te werken en de behoeften van hun publiek (persona) beter te begrijpen.

Module 15: Opschaling van activiteiten in de verwerkende sector

Deze module heeft als doel de startende ondernemingen uit de transformatiesector de juiste reflexen aan te leren bij de opschaling van hun project.

Module 16: Logistiek, de logistieke knoop doorhakken

Inzicht krijgen in de complexe wereld van de logistiek: in kaart brengen van logistieke problemen en hun relatie tot andere kwesties (loonkosten, goederen opslaan ...), begrijpen hoe logistiek werkt en welke oplossingen bestaan (backhauling, omgekeerde logistiek, gedeelde distributie ...).

Module 17: Distributie (BtoC), welke reflexen moet u hebben?

De wereld van de detailhandel of distributie binnentreden is een extra uitdaging voor een ondernemer. Met deze opleidingsdag willen we ondernemers vertrouwd maken met 5 fundamentele aspecten:

  1. De belangrijkste verschillen per distributienetwerk
  2. Klantenkennis: wat te doen met deze informatie
  3. Merchandising en customer journey: hoe en waarom deze 2 tools gebruiken?
  4. Klantengegevens: hoe deze verzamelen en gebruiken?
  5. Getrouwheidssystemen: hoe kiezen?

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 24/01/2023