CODUCO bvba (COnsommation DUrable/DUurzame COnsumptie) heeft als doelstelling: verandering van consumptiegedrag met groter respect voor mens en milieu.

Om dit te verwezenlijken, begeleidt CODUCO ondernemingen, overheidsinstellingen en organisaties in hun sociale en milieugerichte aanpak. Wij helpen hen overschakelen naar duurzamer productgebruik en duurzamere werkwijzen, zowel wat het interne verbruik aangaat als wat de aan de klanten en het publiek aangeboden producten en diensten betreft.

Aan CODUCO toevertrouwde opdrachten worden uitgevoerd door een tweetalig netwerk van zelfstandige medewerkers met ervaring op gebied van duurzame consumptie.

Categorie
Advies- en studieorganisme
Doelgroepen
Talen
Dutch
Praktische info

Zuidlaan 41 bus 8
1000 Brussel
België

Datum van de laatste bijwerking: 05/09/2017