Doel is te zorgen voor een efficiënt participatief proces met meerdere belanghebbenden gedurende de gehele levenscyclus van de strategie, om sectoroverschrijdend te werken door de uitdagingen van een Good Food-voedingssysteem te integreren in het beleid op het gebied van economie, werkgelegenheid, opleiding en onderwijs, sociaal beleid en volksgezondheid, ruimtelijke ordening en goederentransport. Deze integratie van overheidsbeleid en participatie neemt de vorm aan van gezamenlijke inspanningen voor de uitvoering van de strategie.

 

De participatieve raad

Voor de PV's van de participatieve raden van de Good Food-strategie 1, klik hier.

 

Het coördinatiecomité

 

De lokale coördinatie

 

De werkgroepen

 

Het uitwisselingsnetwerk

Voor de verslagen van de activiteiten van het uitwisselingsnetwerk, klik hier.

 

De thematische polen (2022)

Actielijn 1: Agro-ecologische productie

Actielijn 2: Good Food-ketens

Actielijn 3: Good Food-aanbod

Actielijn 4: Good Food voor iedereen

Actielijn 5: Voedselverspilling

  • Te komen