Afbeelding

In aanvulling op het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan zal de Good Food-strategie 2 voedselverspilling aanpakken, in de eerste plaats door ze aan de bron te verminderen. In dit verband voorziet ze erin de verspilling te kwantificeren en te karakteriseren en in fase 2 van de strategie (na 2025) grootschalige communicatieacties te organiseren.

De strategie zal ook de ontwikkeling van verwerkingsprojecten ondersteunen om onverkocht voedsel te valoriseren.

 

Beschikbare hulpmiddelen

Ontdek op deze portaalsite: