Afbeelding

In samenhang met het Brusselse strategische plan voor gezondheidsbevordering, het Plan voor armoedebestrijding en het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan, voorziet de Good Food-strategie 2 erin projecten te steunen die de toegankelijkheid van Good Food voor iedereen bevorderen, professionals uit de sociale en gezondheidssector op te leiden in de principes van Good Food en actie te ondernemen op wijkniveau. Deze acties zullen gericht zijn op wijken waar weinig of geen aanbod van Good Food is en zullen inspelen op de specifieke behoeften van deze wijken.

In de scholen voorziet de strategie erin actie te ondernemen rond het Good Food-aanbod buiten de kantine (brooddozen, tussendoortjes ...) en in de verdere ontwikkeling van schoolmoestuinen. Ook wil zij jongeren aan het denken zetten over het voedselsysteem en van scholen en wijken een kader maken waarin Good Food aanwezig is, in overeenstemming met de educatieve boodschap en de levensstijl van jongeren.

 

Beschikbare hulpmiddelen

Voor de burgers:

Voor de scholen: