Doel is te zorgen voor een efficiënt participatief proces met meerdere belanghebbenden gedurende de gehele levenscyclus van de strategie, om sectoroverschrijdend te werken door de uitdagingen van een Good Food-voedingssysteem te integreren in het beleid op het gebied van economie, werkgelegenheid, opleiding en onderwijs, sociaal beleid en volksgezondheid, ruimtelijke ordening en goederentransport. Deze integratie van overheidsbeleid en participatie neemt de vorm aan van gezamenlijke inspanningen voor de uitvoering van de strategie.