De Good Food-strategie 2016-2020 maakte het mogelijk in het Brussels Gewest een echte  transitiedynamiek van het voedingssysteem naar meer duurzaamheid op gang te brengen. De evaluatie ervan in 2020 heeft op dit vlak tastbare vooruitgang aangetoond, maar ook de zwakke punten en kansen voor de toekomst.

De onrustige context (klimaatveranderingen, covid-19-crisis ...) herinnert aan de dringende noodzaak om ons voedingssysteem en de volledige bijhorende economie te herkwalificeren naar een duurzamer en veerkrachtiger model: een gezond voedingsmodel, met respect voor de mens, geherlokaliseerd en seizoensgebonden, herstellend voor de biodiversiteit. In deze context zijn de Good Food-strategie en de ambities van de regering inzake voeding in de Gewestelijke Beleidsverklaring meer dan ooit relevant.

De Good Food-strategie 2 verankert zich in een systemische, territoriale, grootstedelijke, sociale, veerkrachtige en transversale visie. Gelet op de uitdagingen geeft ze de voorkeur aan pragmatische acties.

De Good Food-strategie 2 werd, net als de originele strategie, samen met alle actoren op het terrein worden opgebouwd, in het bijzonder via werkgroepen en de participatieve raad.

Deze co-constructie werd eind 2021 voltooid. Een nieuwe strategie is vanaf 2022 van toepassing.

Laten we allemaal samen de volgende stappen zetten en het systeem laten kantelen voor een lokalere, biologische voeding uit de korte keten die toegankelijk is voor iedereen!

Tijdslijn

Afbeelding

De convergentiedag

De afrondingsdag

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: goforgoodfood2@environnement.brussels

Datum: 29/03/2022 van 9u tot 16u

PowerPoint van de afrondingsag

Afbeelding

Het co-creatieproces van de werkgroepen

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: goforgoodfood2@environnement.brussels

Data: 10/03/2021 van 10u tot 12u; 22/04/2021 van 14u tot 16u; 26/04/2021 van 9u30 tot 11u30; 06/05/2021 van 10u tot 12u; 11/05/2021 van 9u30 tot 11u30; 03/06/2021 van 10u tot 12u; 14/06/2021 van 14u tot 16u; 23/06/2021 van 11u tot 13u; datum te bepalen tussen 21/06/2021 en 01/07/2021

PV: "Stratégie foncière pour l'agriculture urbaine professionnelle pleine terre à Bruxelles" (Frans)

PV: "Stratégie sur les espaces en agriculture urbaine professionnelle hors sol à Bruxelles" (Frans) 

Verantwoordelijke: Steunpunt Korte Keten & Leefmilieu Brussel

Contact: goforgoodfood2@environnement.brussels

Data: 21/02/2020 om 9u30 in de BEL; 24/08/2020 van 13u tot 17u; 30/03/2021 van 14u tot 17u

PV van de WG van 21/02/2020

PV van de WG van 24/08/2020

PV van de WG van 30/03/2021

PowerPoint van de WG van 30/03/2021

Kadernota van de WG

Samenvattende nota van de WG

Verantwoordelijke: RABAD

Contact: goforgoodfood2@environnement.brussels

Datum: 21/05/2021 van 10u tot 12u

PV van de WG

Samenvattende nota van de WG

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel & Rencontre des Continents vzw

Contact: goforgoodfood2@environnement.brussels

Data: 05/03/2020 van 14u tot 16u30; 25/05/2021 van 14u tot 17u

PV van de WG van 05/03/2020

PowerPoint van de WG van 25/05/2021

Kadernota van de WG van 25/05/2021

Good Food kwalitatieve studie - Focus groups

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: goforgoodfood2@environnement.brussels

Datum: 14/09/2021 van 14u tot 17u

PV van de WG

PowerPoint van de WG

Kadernota van de WG

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact : goforgoodfood2@environnement.brussels

Datum: 01/02/2022

PowerPoint van de WG

PV van de WG

Verantwoordelijke: Leefmilieu Brussel

Contact: goforgoodfood2@environnement.brussels

Datum: 28/09/2021

PV van de workshop van 28/09/2021

Het co-creatieproces van de participatieve raad

De informatie over de participatieve raden staat op deze pagina.

Presentatie van het co-creatieproces - event van 22/02/2021

PowerPoint van de presentatie van het co-creatieproces