270 resultaten

Verfijn de zoekopdracht
Thema's
Thématiques
Type hulpmiddel
type
Meer info over de hulpmiddelen Actoren
Catégorie de ressource
Meer info over de hulpmiddelen Studies
Meer info over de hulpmiddelen Documentatie
Meer info over de hulpmiddelen Inspirerende projecten
Meer info over de hulpmiddelen Opleidingen / Begeleiding
Meer info over de hulpmiddelen Overheidssteun
Meer info over de hulpmiddelen Reglementering
Meer info over de hulpmiddelen Materialen
Doelgroepen
Public cible

Overheidssteun
Een handelsruimte tegen een voorkeursprijs, met gepersonaliseerde ondersteuning, thematische coaching etc

Documentatie
Grâce à un outil et un programme individuel, suivez votre gaspillage alimentaire pour mieux le réduire!

Materialen
Volledig uitgeruste keuken van 40m, voor workshops of verwerking.

Inspirerende projecten
Retour d'expérience : Création de houblonnière mobile sur terrains temporaires en milieu urbain

Studies
Viabilité de modèles agricoles ultra durable sur (très) petites surfaces en milieu (péri-)urbain

As Bean a pour but de rendre l'alimentation durable accessible aux étudiants.

Documentatie
Optiperma, un logiciel qui permet de gérer un potager dans le respect des principes de la permaculture.

Studiebureau gespecialiseerd in milieu en erfgoedkwesties

Documentatie
Online beschikbare menu’s en lokale recepten om uw bord op een duurzame manier te herbedenken.

Opleidingen / Begeleiding
Formation pour particuliers : comprendre comment construire et entretenir son propre potager aquaponique

De overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Documentatie
Brochure met actiepunten voor gezondere en duurzamere voeding met geen of weining impact op het budget

Inspirerende projecten
L'EDS de la Croix-Rouge d'Auderghem, un projet innovant dans le cadre de l'alimentation durable

Onze vereniging helpt iedereen die de consumptie van dierlijke producten wenst te verminderen.

Opleidingen / Begeleiding
Smart Food-workshops hebben als doel het leren hoe ze zelf hun voedsel kunnen planten.

Velt vzw is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.