21 Solutions komt voort uit een jarenlange ervaring in milieuadvies, burgerparticipatie en bescherming van het bouwkundig erfgoed. Met als gezamenlijk streefdoel de vurige wens om een maatschappelijke verandering te bekomen, die noodzakelijkerwijs gepaard gaat met meer respect voor de mensen en de omgeving waarin ze evolueren.

Veel van onze projecten draaien rond duurzame voeding, afvalbeheer, de strijd tegen verspilling en de waardering van korte ketens : onze gespecialiseerde experts zijn enthousiast en gepassioneerd !

 

Onze activiteiten :

 • Begeleiding van particuliere (wijken, burgers, bedrijven, verenigingen, …) en  openbare actoren (gemeenten, gewesten, …)
 • Sensibilisatie
 • Opleiding van back-up actoren
 • Conceptie en ontwikkeling van tools
 • Organisatie van workshops, conferenties, ronde-tafelgesprekken
 • Animatie van participatieve vergaderingen
 • Coördinatie en beheer van projecten

De projecten die we begeleiden staan steeds synoniem voor uitwisseling en toegankelijkheid ! Ze streven naar betere voedingsgewoonten maar met respect en een luisterend oor voor iedereen, om zo samen mooie dingen tot stand te brengen voor een veelbelovende toekomst ! Enkele recente voorbeelden :

 • De Stadsmoestuinen, het netwerk van collectieve en familiale moestuinen in het Brussels Gewest
 • De begeleiding van de  participatieve duurzame wijken
 • Goodbye Food Waste,  een workshop « Meetings go green » voor minder voedselverspilling in de eventsector
 • Duurzame keuken, het project van Leefmilieu Brussel dat streeft naar het uitreiken van een label aan horecazaken en kantines in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Begeleiding bij het indienen van een kandidatuur in het kader van het label voor duurzame kantines
 • Babbel Stoemp, een project voor het verminderen van voedselverspilling door gezellig te delen tussen buren
 • Cojardinage, de ontwikkeling van een netwerk ten gunste van stadslandbouw in het Brussels Gewest via de verspreiding van de gepaste tools en de oprichting van een werkelijke gemeenschap van co-tuiniers
 • Een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een label voor voedingsmidellen van Brussel
 • Good Food - Opleiding  voor sociale en culturele professionele actoren met als doel hen tools en kennis te geven om animaties rond duurzame voeding te ontwikkelen, gericht op hun publiek en begunstigden
 • De begeleiding en coaching van verschillende initiatieven in het kader van de Good Food projectoproep
 • Opleidingen rond duurzame voeding in het kader van de opleiding milieubeheer bij BECI in samenwerking met Coduco
 • Begeleiding en milieuaudit van bedrijven in de voedingssector (traiteurs, agro-industriële producenten, enz) in het kader van de implementatie van het Ecodynamisch label of ISO 14001 en EMAS of bij een koolstofbalans

 

 

Categorie
Advies- en studieorganisme
Doelgroepen
Talen
Dutch
Praktische info

Rue de Londres 17
1050 Elsene
België

Telefoon
02/502.99.93
Datum van de laatste bijwerking: 18/09/2020