CODUCO, in samenwerking met Bioforum Wallonië, heeft nagegaan welke de mogelijkheden zijn om biologische producten niet langer in individuele plastic verpakkingen te verkopen. Veel consumenten hebben reeds geklaagd over deze overbodige verpakkingen die het onmogelijk maken biologische producten te kopen zonder opgezadeld te worden met een grote hoeveelheid plastic afval. Dit bleek tevens uit de enquête die werd afgenomen bij enkele honderden consumenten in het kader van dit project. Hieruit blijkt dat supermarkten meer biologische producten zouden verkopen indien deze producten minder verpakt zouden worden.

Verder toonde het onderzoek aan dat biologische producten jaarlijks ongeveer 350 ton verpakkingsafval genereren. De studie vond ook werkbare oplossingen in onze buurlanden. Vooral in Duitsland werden biologische groenten en fruit in supermarkten teruggevonden zonder overbodige verpakkingen.

Deze studie werd gefinancieerd door Leefmilieu Brussel.

Deze studie toonde aan dat een win-win situatie kan worden gecreëerd waarbij minder afval wordt geprduceerd, supermarkten lagere kosten hebben inzake verpakkingsmateriaal en consumenten meer biologische groenten en fruit zullen kopen.

Categorie van hulpbron

Taal van de hulpbron

Dutch
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 18/09/2020