De gemeente Etterbeek nodigt haar inwoners uit om kippen te adopteren. Zo kunnen ze hun voedingsafval valoriseren en worden ze in meer brede zin bewust van voedselverspilling - en bovendien krijgen ze dagelijks verse eieren te eten!

Doelstellingen

In het kader van het project "Stadskippen" worden kleine kippenhokken (twee kippen) in de tuinen van particulieren gebouwd.

Deze proefactie is gelanceerd door de Gemeente Etterbeek met steun van Leefmilieu Brussel. Ze beantwoordt aan meerdere Good Food-doelstellingen:

 • bewustmaking van de stadsbewoners inzake voedselverspilling,
 • valorisatie van organisch afval (etensresten en groenafval),
 • productie van eigen voeding,
 • promotie van en respect voor de natuur in de stad.

Het initiatief biedt ook gelegenheid voor ontmoeting, uitwisseling en solidariteit tussen buurtbewoners.

Samenvatting

Twintig gezinnen in Etterbeek stelden zich kandidaat om twee kippen te adopteren en daar minstens twee jaar voor te zorgen.

De gemeente steunde het initiatief via meerdere concrete maatregelen:

 • realisatie van een praktische gids inzake kippen houden in de stad
 • organisatie van een collectieve workshop voor het bouwen van kippenhokken (met levering van materiaal),
 • schenking van twee gevaccineerde, gezonde kippen aan de vrijwilligersgezinnen,
 • uitleen van een keukenweegschaal (voor wie die niet in huis had) gedurende twee maanden om het gevaloriseerde organische afval te kunnen wegen.

De kippen werden in de lente van 2015 aangeboden.

Doelpubliek

Elke inwoner van Etterbeek die over voldoende buitenruimte beschikte: minstens 10 m² gras voor de 2 kippen. Opgelet: binnenkoeren zijn in het geheel niet geschikt voor de installatie van een kippenren, want kippen hebben behoefte aan scharrelen en in de grond pikken, ook al betekent dit dat het gras zal verdwijnen. 

In de praktijk

De vrijwilligersgezinnen ontvangen de kippen en worden eigenaar van die kippen. Ze tekenen een overeenkomst met de gemeente en verbinden zich ertoe om zich aan een reeks voorwaarden te houden:

 • ze zullen ruimte en voorzieningen beschikbaar maken om de kippen te houden;
 • ze zorgen voor de aankoop van graan, strooisel en eventueel hekwerk als ze de toegang van de kippen tot de tuin willen beperken;
 • ze zullen gedurende minstens twee jaar voor de kippen zorgen;
 • ze zorgen voor het onderhoud van de kippenren om de kippen gezond te houden en overlast voor de buren te voorkomen;
 • ze zullen het aan de kippen gegeven organische afval dagelijks wegen gedurende minstens twee maanden;
 • ze zullen deelnemen aan de activiteiten die door de Dienst Duurzame Ontwikkeling worden georganiseerd (de dag "open kippenrennen").

Steun

Leefmilieu Brussel (projectoproep Duurzame voeding 2014)

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 27/04/2020