"Vooruit met de wijk": een burgerprojectoproep

Zin om mee te werken aan een meer duurzaam leefklimaat in je wijk? Je hoofd zit vol ideeën maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen?

Projectoproep "Vooruit met de wijk" van Leefmilieu Brussel werd in het leven geroepen om je te helpen met de uitvoering van je collectieve wijkprojecten, met misschien wel financiële steun tot 15.000 euro.

Projectoproep Vooruit met de Wijk from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.

Vooruit met de wijk: wablieft ?

In 2016 heeft Brussel Leefmilieu zijn burgerprojectoproepen samengebracht via de overkoepelende oproep "Vooruit met de wijk". Elk jaar wordt burgercollectieven gevraagd om een duurzaam project voor te stellen dat ze binnen hun wijk wensen te ontwikkelen.

Dit project moet in de eerste plaats participatief zijn. Het richt zich tot de wijkbewoners en is opgebouwd rond hun ideeën, hulpmiddelen, motivaties en vaardigheden. De projectdragers moeten zich volledig openstellen naar de wijk en zoveel mogelijk mensen rond het project scharen. Het is immers de bedoeling om de wijk nieuw leven in te blazen en de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren door de bewoners warm te maken voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Het project kan dan ook verschillende thema's beslaan, zoals:

  • Bieden van meer Good Food, seizoensgebonden, lokale en evenwichtige voeding via projecten rond culinaire workshops (bewaring van voedingsmiddelen, koken met restjes, ...), het aanleggen van collectieve moestuinen of het bouwen van kippenhokken… altijd met een open blik op de wijk ;
  • Zorgen voor meer natuur binnen de wijk, via het ontwikkelen van projecten rond vergroening van gevels, door het uitbouwen van gemeenschappelijke ruimten om biodiversiteit te verhogen ;
  • Uitwerken van buurtcompostering om gebruik van organisch afval te bevorderen ;
  • Een 'zero waste' project met DIY-workshops, een systeem voor het uitwisselen van gereedschap of een plaats voor de occasionele verhuur van gebruiksvoorwerpen ;
  • Of de realisatie van een reeks projecten met verschillende thema's op schaal van de hele wijk met de 'Participatieve Duurzame Wijken', in het geval van grotere en vaak duurdere projecten.
Ontdek Vooruit met de Wijk projecten bij u in de buurt !

Ontdek de kaart "Vooruit met de Wijk"

Wie kan aan deze projectoproep deelnemen?

De projectoproep is gericht op groepen van burgers, buren, kennissen, vrienden, dezelfde straat of wijk die gezamenlijk een project willen opzetten. De projectoproep is eveneens gericht op feitelijke verenigingen alsook op bepaalde soorten vzw's (vrijwilligers-vzw's, bestaande uit de burgers van het betrokken project).

De enige voorwaarden? Een 'stuurgroep' van minstens 5 personen vormen dat het project gedurende zijn hele ontwikkeling zal dragen, en een participatieve werking verzekeren.
Raadpleeg de volledige modaliteiten voor meer informatie over de ontvankelijkheidscriteria van de projecten.

Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

Wordt uw project geselecteerd, dan komt het in aanmerking voor verschillende soorten steun: 

  • Begeleiding door professionals, om te zorgen voor technische uitwerking van het project en methodologische aspecten ervan en ook voor opzetten van groepsbeheer.
  • Financiële steun tot € 15.000 voor de participatieve duurzame wijken en tot € 3000 voor de andere projecten.
  • Opleidingen, te kiezen uit een gezamenlijk thematisch programma.
  • Netwerkvorming: bezoeken ter plaatse, gesprekken met projectbeheerders…
  • Methodologische tools en technische fiches, online beschikbaar.
Overtuigd? Laat je inspireren ... en vlieg erin!
Contact: 

Neem voor meer informatie over de projectoproep contact op met onze HelpDesk:

Categorie van hulpbron
Doelgroepen
Taal van de hulpbron
Frans
BetalendGratis
Praktische info
Datum van de laatste bijwerking: 17/11/2020