Het is op wijkniveau dat Brusselaars beroep kunnen doen op de meeste diensten om hun welzijn te verbeteren. Als plaats van het dagelijkse leven en fijnmazig netwerk van relaties is de wijk ook een plaats van veelvuldig contact met allerlei vormen van wederzijdse hulpverlening (openbare diensten, apotheker, winkeliers, buren, ...).

Het Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan definieert 47 buurtgroepen in het Brussels Gewest, waarvan er een aantal als prioritair zullen worden bepaald.

Het werk achter deze indeling wordt momenteel gevalideerd met de actoren op het terrein. Deze zal uitmonden in een gemeenschappelijk decreet en een ordonnantie die de wijkgroepen, die een of meer IGEAT-wijken omvatten, zullen definiëren, zodat het gebied wordt bestreken met eenheden van 10.000 tot 30.000 inwoners.

De Good Food-strategie sluit naadloos aan bij de wens om primair op te treden binnen prioritaire sociale en gezondheidswijken.

In afwachting van de officiële verdeling is hier de lijst van de wijken die door de Good Food strategie als prioritair worden beschouwd:

Gemeente

Wijk

Schaarbeek

Brabant

Sint-Joost-ten-Node                           

Sint-Joost centrum

Anderlecht

Kuregem

Schaarbeek

Colignon

Brussel

Anneessens / Marollen

Sint-Jans-Molenbeek

Historisch Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek

Weststation

Sint-Gillis

Brussel-Zuid / Hallepoort / Bosnië

Brussel

Oud Laken Oost

Sint-Jans-Molenbeek

Karreveld

Brussel

Noordwijk

Anderlecht

Industrie-Zuid

Schaarbeek

Helmet

Anderlecht

Bizet / Het Rad / COOVI

Koekelberg

Koekelberg centrum

Etterbeek

Jourdan / De Jacht

Brussel

Laken Noord (Mustaard)

Elsene

Matonge

Anderlecht

Scheut / Wayez

Jette

Jette centrum