Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Onze opdrachten

Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Daarnaast heeft de dienst de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau enz.

  • Activiteiten

Leefmilieu Brussel heeft in de voorbije jaren een groot aantal initiatieven opgezet voor de overgang naar een duurzamer voedingssysteem. Deze acties waren aanvankelijk vooral gericht op de vraagzijde (bewustmaking, voorlichting en begeleiding inzake gedragsverandering), aangevuld door andere initiatieven die de ontwikkeling van een duurzamer aanbod beoogden (steun aan distributie- en productieprojecten).

In rechtstreekse samenwerking met de landbouwcel van de GOB coördineert Leefmilieu Brussel de gewestelijke Good Food-strategie.

In de komende 5 jaar zal Leefmilieu Brussel de volgende acties lanceren in het kader van de 7 actielijnen van de Good Food-strategie:

Actielijn 1: VERHOGING VAN DE DUURZAME LOKALE VOEDSELPRODUCTIE

Actie 2 – Promotie van duurzame eigen productie

ACTIELIJN 2: BEGELEIDING VAN DE HERLOKALISERING EN OVERGANG NAAR EEN DUURZAMER AANBOD VOOR IEDEREEN

Actie 1: Op een transversale wijze voor de overgang van het voedselaanbod zorgen

Actie 2 – De overgang van kantines en restaurants naar een duurzamer aanbod versnellen

Actie 3: Gevarieerde, toegankelijke en duurzame distributiesystemen promoten

Actie 4: Een duurzame en geherlokaliseerde voedselbewerking tot stand brengen              

ACTIELIJN 3: BEGELEIDING VAN DE OVERGANG VAN DE VRAAG VOOR IEDEREEN

 Actie 1: Begeleiding van burgers en gezinnen naar een overgang in de dagelijkse praktijk op vlak van voeding

Actie 2: Bewustmaking van de toekomstige generaties

ACTIELIJN 4: ONTWIKKELING VAN EEN DUURZAME, AANTREKKELIJKE VOEDSELCULTUUR

Actie 1: Ontwikkeling van het concept "Good Food.brussels"

Actie 2: De kapitalisatie en verspreiding van de beschikbare informatie verzorgen

ACTIELIJN 5: BEPERKING VAN VOEDSELVERSPILLING

Actie 1: Voedselverspilling bij de bron terugdringen

Actie 2: Valoriseren van onverkochte voedingsmiddelen

ACTIELIJN 6: NADENKEN OVER EN RUIMTE MAKEN VOOR DE VOEDINGSSYSTEMEN VAN MORGEN

Actie 1: Ontwikkelen, opvolgen en valoriseren van onderzoeks- en innovatieprojecten

ACTIELIJN 7: GOVERNANCE INZAKE DE TOEPASSING VAN DE STRATEGIE

Actie 2: Zorgen voor samenwerking en samenhang tussen verschillende organen die betrokken zijn bij de uitvoering van de strategie

 

Categorie
Collectiviteit / Brusselse overheidsinstantie
Talen
Frans
Dutch
Praktische info

Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel
België

Datum van de laatste bijwerking: 30/07/2019

Overheidssteun
Bubble, de gemeenschap van eco-inspirerende leraren

Overheidssteun
Hoe zet je een duurzaam verpakkingssysteem op? Een facilitator adviseert en begeleidt u!

Overheidssteun
Good Food B2B stemt Brusselse vraag af op Belgisch aanbod.

Overheidssteun
Een label om Brusselse restaurants die betrokken zijn bij een Good Food aanpak te ondersteunen

Inspirerende projecten
Het Europese programma Green Cook had tot doel voedselverspilling terug te dringen.
Jim Wortel, duurzame en gezonde voeding, van klas tot in de boekentas – 5-8 jaar

Inspirerende projecten
Jardin citoyen près de l'église Saint-Paul à Woluwe-Saint-Pierre

Inspirerende projecten
Potager collectif situé à l'ombre du Moulin d'Evere et géré par un collectif citoyen de permaculteur·rice·s novices

Documentatie
Boeren uit de Neerpedevalle vertellen hun verhaal in deze documentaire.

Inspirerende projecten
Potager sous serre dans un immeuble d'habitations

Inspirerende projecten
Het netwerk “Duurzame voeding voor stedelijke gemeenschappen”