Voeding is een onderwerp waarin heel wat uitdagingen vervat zitten. Natuurlijk zijn er uitdagingen op het vlak van het leefmilieu aan verbonden, maar ook economische, sociale en gezondheidsuitdagingen spelen een rol.

Één van de doelstellingen voor de Good Food-strategie is Good Food toegankelijk maken voor alle Brusselaars. Één op drie van de Brusselaars leeft met een inkomen dat lager ligt dan de armoedegrens, dus die doelstelling kan enkel bereikt worden als actoren van de sociale en de gezondheidssector erbij worden betrokken.

Bent u een professional uit de gezondheids- en welzijnssector? Bent u geïnteresseerd in de voedingsthematiek en zou u graag projecten opzetten in verband met Good Food? Ontdek hier hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn voor u, zoals opleidingen, tools of inspirerende projecten!