In de stad is grond een beperkte en dus kostbare hulpbron.

Als grondbezitter kan u een rol spelen in de transitie van het Brusselse voedingssysteem naar meer Good Food door ruimtes ter beschikking te stellen van stadslandbouwprojecten.

U bent eigenaar van een privaat of openbaar terrein of een actor van de inrichting van de openbare ruimte in Brussel? Ontdek aan de hand van de bronnen die hier worden voorgesteld hoe u de Brusselse stadslandbouw kan ondersteunen en deel kan uitmaken van de Good Food-dynamiek!