U wilt uw bijdrage leveren aan het Good Food-portaal door er een fiche aan toe te voegen met een beschrijving van een Organisme, een Hulpbron, een Activiteit? Dat is een uitstekend idee!

Door iets te publiceren op dit portaal deelt u niet alleen uw projecten of uw organisatie, maar stimuleert u ook andere actoren om te willen deelnemen, inspireert u nieuwe projectdragers en bevordert u tegelijkertijd de synergieën tussen de verschillende Good Food-initiatieven.

De Hulpbronnen, een bundeling van publicaties, websites, pedagogische tools, studies, opgedane ervaring, opleidingen, overheidssteunprogramma’s, tools voor voorlichting omtrent de reglementering, leveranciers van materiaal en gemeenschappelijke ruimtes enz., die zich richten tot professionals of particulieren.

Bij uw eerste bezoek moet u eerst uw kandidatuur voorstellen, zodat u gevalideerd kunt worden als toekomstige ‘bijdrager’. Hiervoor surft u gewoon naar het Good Food portaal en maakt u uw gebruikersaccount aan. Zodra dit gevalideerd is, kunt u een of meer artikelfiches invullen.

 

Ik heb het begrepen en wil mij registreren als bijdrager

De Actoren zijn adviesorganisaties, informatie-instanties, overheden, netwerken, collectieven, enz. (voor zover ze natuurlijk op Duurzame voeding focussen). Dankzij de Actoren-fiches kunnen de organisaties en hun Good Food-initiatieven in detail worden voorgesteld .

Als u voor de eerste maal komt, moet u eerst uw kandidatuur voorleggen zodat we u kunnen valideren als toekomstige « Actor ». Eens uw inschrijving is gevalideerd, kunt u een Actor-fiche en Grondstoffen-fiches invullen .

Ik heb het begrepen en wil mij registreren als actor

 

Ik wil mij registreren en hulpbronfiches delen

Ofwel bent u een Good Food-actor/hulpbron en moet u zich registreren door een “actoraccount” aan te maken.  Ofwel bent u geen actor/hulpbron en moet u zich registreren als bijdrager. 

De hulpbronfiches omvatten de publicaties, websites, leermiddelen, studies, feedback, opleidingen, publieke ondersteuningsprogramma’s, vulgariseringstools van de reglementering, leveranciers van materiaal en gedeelde ruimten, enz. die zich richten op de professionelen, particulieren of scholen.

Indien u voor de eerste keer komt, moet u eerst uw kandidatuur stellen zodat men uw inschrijving kan valideren. Wanneer dit is gebeurd kan u hulpbronfiches voorstellen. Indien u een Good Food-actor bent, nodigen wij u uit uw beschrijvende fiche in te vullen.

 

Wie kan inhoud voorstellen?

Om opgenomen te worden op het Good Food-portaal, moet de Actor of de Hulpbron die u wilt publiceren in de eerste plaats gebaseerd zijn op duurzame voeding en moet er een duidelijke link zijn met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (maatschappelijke zetel, activiteit op het grondgebied, ...).  Het is logisch dat de betrokken organisatie zijn eigen fiche invult.

Logischerwijze is het het organisme in kwestie dat haar artikelfiche invult. Maar wij staan open voor elke andere bijdrager/redacteur die meent ons te kunnen helpen om het Portaal te verrijken. Gelieve ons in dit geval te contacteren via e-mail: info@goodfood.brussels

 

Wat kan u als inhoud voorstellen?

Het portaal zet verschillende soorten van fiches in de kijker die men in de rubrieken kan terugvinden.  Afhankelijk van de inhoud die u voorstelt, zullen uw fiches in een of andere rubriek worden ingedeeld:

 • De Actoren: dit zijn de advies- of informatieverstrekkende organisaties, de overheden, de netwerken, de collectieven, de collectieve voorzieningen, enz. (voor zover ze focussen op duurzame voeding natuurlijk).  De fiches “Actoren” maken het mogelijk de organisatie en het Good Food-initiatief gedetailleerd voor te stellen. 
 • De Hulpbronnen zijn de publicaties, websites, leermiddelen, studies, feedback, opleidingen, publieke ondersteuningsprogramma’s, vulgariseringstools van de reglementering, leveranciers van materiaal en gedeelde ruimten, enz. die zich richten op de professionelen en particulieren.
 • De gids met een selectie van producenten, verwerkers, verdelers, handelszaken, restaurants, enz. (die zich ertoe verbinden de Good Food-criteria na te leven).
 • De Actualiteit van de Good Food-actoren en -handelszaken die zich richten tot de Brusselse particulieren en professionelen. Het kan gaan om een evenement, de lancering van een project, een nieuwe tool, publicatie,...

 

Als ik een Hulpbronfiche voorstel, word ik dan automatisch opgenomen in de Actorenfiches?

Neen, niet noodzakelijk. Er is een verschil tussen een “redacteur” en een “Good Food Actor”. In de rubriek Actoren worden enkel de organismen opgenomen die erkend zijn op het vlak van duurzame voeding.  U kunt bijdragen aan het Portaal door een artikelfiche te schrijven (als redacteur), zonder evenwel een Referentieactor te zijn in de sector van de duurzame voeding.

Bijvoorbeeld: een cultureel centrum dat een reeks culinaire workshops organiseert, mag deze activiteit publiceren maar zal niet opgenomen worden als “Referentieactor” van het Good Food-portaal.

 

Kan ik een actorfiche en een handelszaakfiche hebben ? 

Een Good Food-actor/hulpbron onderscheidt zich van een commerciële actor op verschillende punten. 

Een Good Food-actor communiceert over en sensibiliseert voor duurzame voeding. Hij draagt bij tot de toegankelijkheid van Good Food in Brussel, biedt diensten aan op het gebied van duurzame ontwikkeling en zorgt ervoor dat duurzame voeding een realiteit is voor iedereen.  

Terwijl de actor van de Good Food-gids verantwoordelijk is voor een commerciële activiteit, een productie,... die de Good Food-engagementen naleeft.  

Een Good Food-actor/hulpbron kan een commerciële activiteit hebben of niet. De fiches zijn evenwel niet dezelfde in de gids van de handelszaken of in het deel “Good Food-actor/hulpbron”. Een handelszaak kan een actor/hulpbron zijn, enkel indien hij niet-commerciële projecten heeft.

Een actorfiche zet de Good Food-aanpak in de schijnwerpers. Ze verklaart hoe de actor sensibiliseert voor en communiceert over de uitdagingen in verband met duurzame voeding, welke soorten van activiteiten en projecten hij leidt. 

Een  handelszaakfiche zet het commerciële aanbod in de schijnwerpers; de kwaliteit van de producten die hij verkoopt, de praktijken van producties, verwerking of verkoop.

Het opstellen van de inhoud van de fiches  verschilt dus van de ene fiche tot de andere. 

 

Wat is het verschil tussen een hulpbronfiche en een handelszaakfiche?

Een hulpbronfiche wil een globale en coherente aanpak van duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valoriseren en verspreiden. Ze draagt bij tot een beter begrip van de verschillende aspecten van de term “duurzame voeding” en geeft tips voor het creëren van concrete en directe mogelijkheden. Een hulpbronfiche kan een webtool, een leermiddel, feedback, een opleiding, een publieke ondersteuning, een reglementering en materiële hulpbronnen voorstellen. De doelstelling ervan is niet commercieel. 

Een handelszaakfiche zet een aanbod/commerciële activiteit in de schijnwerpers die de verschillende Good Food-engagementen naleeft. Deze commerciële actoren zijn betrokken bij duurzame voeding. 

De inhoud van de twee fiches is verschillend, zelfs al hebben ze allebei tot doel andere actoren uit de sector te sensibiliseren en te inspireren!

 

Wat is een Good Food-actor ?

Een acteur wordt beschouwd als Good Food-actor wanneer:

 1. Zijn werkveld verband houdt met Good Food, d.w.z.:
 • De hulpbron/actor biedt diensten aan op het gebied van duurzame ontwikkeling en zorgt ervoor dat iedereen toegang krijgt tot duurzame voeding in het Brussels Gewest: 
  • De diensten en activiteiten die hij voorstelt zorgen voor praktische oplossingen die direct toepasbaar zijn om het systeem van duurzame voeding te verbeteren. 
  • Met zijn acties wil hij diegenen tot wie hij zich richt aansporen om concrete acties te ondernemen.
 • De hulpbron/actor bezit een specifieke expertise ter ondersteuning van de duurzame voeding of een referentie die hij kan valoriseren en waarvoor hij is erkend.
 • De hulpbron/actor communiceert en sensibiliseert via alle hulpmiddelen over de uitdagingen en de waarde van de duurzame voeding.  Hij zet de kenmerken van een lokale, seizoensgebonden, gezonde en evenwichtige, geïntegreerde duurzame voeding met respect voor de mens en het leefmilieu en het anti-verspillingsprincipe in de schijnwerpers.
 1. Zijn werkveld is Brussel:  
 • De hulpbron/actor is ofwel Brusselaar, ofwel actief op het grondgebied van het Gewest.  Indien het om een netwerk gaat, verenigt het de Brusselse actoren.
 1. Indien hij bijdraagt tot de toegankelijkheid van Good Food in Brussel:
 • De hulpbron/actor stelt diensten en activiteiten voor die een voordeel zijn voor iedereen.  Hij gebruikt duidelijke, eenvoudige concepten die voor iedereen te begrijpen zijn.  Indien de hulpmiddelen die hij voorstelt betalend zijn, is de prijs geen belemmering voor het gebruik ervan.

 

Wat is een Good Food-hulpbron ?

Een hulpbron wordt beschouwd als Good Food-hulpbron wanneer

 • De gepubliceerde hulpbron een globale en coherente aanpak van duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil valoriseren en verspreiden, die gezien wordt als lokaal, seizoensgebonden, gezond en evenwichtig, geïntegreerd, met respect voor de mens en het leefmilieu en het anti-verspillingsprincipe.
 • De hulpbron draagt enerzijds bij tot een beter begrip van de verschillende aspecten van de term “duurzame voeding” en anderzijds tot het creëren van concrete en directe mogelijkheden. 
 • Indien de hulpbron zich in de volgende categorie bevindt:  “Cylus van workshops/opleiding/begeleiding”: 
  • De workshops/opleidingen/begeleidingen/projectoproepen worden herhaaldelijk voorgesteld, jaarlijks, maandelijks, wekelijks.
  • De workshops/opleidingen vinden geheel of gedeeltelijk plaats op het grondgebied van het Brussels Gewest.               
 • Indien de hulpbron zich in de categorie “feedback” bevindt:
  • De ervaring heeft zich afgespeeld op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De reproduceerbaarheid en omzetbaarheid zijn duidelijk geïdentificeerd.  De geleerde lessen kunnen worden gedeeld.  

 

Welke procedure moet worden gevolgd om een hulpbron te delen wanneer men geen Good Food-actor is ? 

Indien u voor de eerste keer komt, moet u eerst toegang vragen en in een of twee zinnen uw rol uitleggen en zeggen welke inhoud u wil delen. Dit zal de portaalbeheerder toelaten uw toegang te valideren en u de mogelijkheid geven een hulpbron te delen. Daarvoor volstaat het u te verbinden met het Good Food-portaal door uw gebruikersaccount aan te maken.  
Eens gevalideerd kan u een of meerdere fiches-artikelen invullen.

U vindt hier de handleiding om de gebruikersinterface zo goed mogelijk te gebruiken. Deze zal u helpen u in te schrijven op het portaal, uw fiche correct in te vullen, enz. 

U verkoopt of bereidt duurzame voedingsproducten in Brussel? U produceert of verwerkt duurzame voedingsproducten in België? Dan hoort u thuis in de gids van de Good Food-handelaars!

Door op deze portaalsite te publiceren, deelt u niet enkel uw commercieel aanbod, maar brengt u ook uw Good Food-initiatief onder de aandacht van de Brusselaars. U kan deze gids ook gebruiken om leveranciers te vinden die uw Good Food-engagement delen. 

De gids is het antwoord op een vraag van de Brusselaars en professionelen om toegang te krijgen tot een lijst van commerciële Good Food-actoren. 

De telefoongids van de Good Food-portaalsite bevat alle commerciële actoren die betrokken zijn bij duurzame voeding.

Om deel uit te maken van de telefoongids moet u de Good Food-engagementen naleven die overeenkomen met uw type van activiteit. Deze engagementen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

 • de lokale voeding
 • de gezonde, seizoensgebonden en evenwichtige voeding
 • de strijd tegen de voedselverspilling
 • het ecobeheer

Indien u voor de eerste keer komt, moet u een “handelszaakaccount” aanmaken en het formulier van de engagementen invullen. Eens dit is gevalideerd door het team van de Good Food-portaalsite kan u uw fiche over uw commerciële activiteit invullen.

Ik heb het begrepen en wil mij registreren als commerciële actor

De gids van de Good Food-portaalsite bevat alle commerciële actoren die betrokken zijn bij duurzame voeding. 

Om deel uit te maken van de gids moet u de Good Food-engagementen naleven die overeenkomen met uw type van activiteit. Deze engagementen zijn onderverdeeld in 4 categorieën: 

 • de lokale voeding, 
 • de gezonde, seizoensgebonden en evenwichtige voeding, 
 • de strijd tegen de voedselverspilling,
 • het ecobeheer.

Hier vindt u de verschillende engagementen van een commerciële actor. 

Indien u hier voor de eerste keer komt, moet u een “handelszaakaccount” aanmaken en het formulier van de engagementen invullen. Eens dit is gevalideerd door het team van de Good Food-portaalsite kan u uw fiche over uw commerciële activiteit invullen.

 

Wie zijn de actoren van de gids en wat is hun engagement ?

Een commerciële actor bevindt zich in de gids als en enkel als 

 • De commerciële actor zich heeft geëngageerd om de “Good Food-engagementen” die specifiek zijn voor zijn activiteit na te leven. 

Deze lijst van engagementen wordt opgesteld in samenwerking met de professionele actoren van verschillende sectoren op basis van de resultaten van studies, interviews en besprekingen in werkgroepen, maar ook van een analyse van de criteria van het bestek BIO.  

Er zijn 4 categorieën van engagementen:

 • de lokale voeding,
 • de gezonde, seizoensgebonden en evenwichtige voeding,
 • de strijd tegen de voedselverspilling,
 • het ecobeheer.

Voor de eerste 3 categorieën zijn er verplichte en optionele engagementen. Voor de categorie “ecobeheer” die minder verbonden is met duurzame voeding zijn alle criteria optioneel. 

Indien één van de verplichte engagementen niet wordt nageleefd kan de handelszaak niet worden opgenomen in de Good Food-gids.

De optionele engagementen zijn niet-verplichte criteria, maar informeren en illustreren de Good Food-initiatieven om andere actoren van de sector te sensibiliseren en te inspireren.  Het is een manier om vergevorderde initiatieven in een of meerdere domeinen te benutten (de strijd tegen voedselverspilling,...). 

 

Welke procedure moet worden gevolgd om in de gids te verschijnen ?

 • Stap 1: Maak uw account aan

U moet eerst en vooral een “handelszaakaccount” aanmaken door een gebruikersnaam, uw mailadres en een paswoord te registreren en het vakje “handelszaak” aan te vinken.   Vervolgens moet u uw type van commerciële activiteit aanvinken en een korte beschrijving opstellen.  

 • Stap 2: Invoering van het formulier “Good Food-engagementen”

Nadat u uw account hebt aangemaakt, zal u worden gevraagd het inschrijvingsformulier in te vullen dat de verplichte en optionele engagementen bevat volgens uw activiteitensector.  Dit formulier maakt het voor de portaalbeheerder mogelijk uw activiteit en Good Food-aanpak te begrijpen.

Indien uw formulier wordt gevalideerd, zal u een bevestigingsmail ontvangen en kan u uw handelszaakfiche opstellen en delen in de gids van de portaalsite.  

Indien uw formulier om de een of andere reden niet wordt gevalideerd, zal er binnen de 8 dagen contact met u worden opgenomen. 

 • Stap 3: Opstellen van uw voorstellingsfiche.

Deze fiche zal uw visitekaartje zijn op de Good Food-portaalsite. 

Ze biedt u de kans uw commercieel aanbod online te zetten en te delen en uw filosofie en Good Food-waarden te ontwikkelen.

U zal ook worden vermeld op een kaart die de bezoekers van de portaalsite de kans geeft u gemakkelijk te lokaliseren. 

Op uw account kan u ook nieuws over uw evenementen, uw nieuwe producten,... publiceren. Deze nieuwtjes zullen op de onthaalpagina van de Good Food-portaalsite verschijnen. Maar u zal ook hulpbronfiches kunnen opstellen indien u een webtool, opleiding, publicatie,... in verband met duurzame voeding voorstelt. 

 

Wat is het verschil tussen een hulpbronfiche en een handelszaakfiche ?

Een hulpbronfiche wil een globale en coherente aanpak van duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valoriseren en verspreiden. Ze draagt bij tot een beter begrip van de verschillende aspecten van de term “duurzame voeding” en geeft tips voor het creëren van concrete en directe mogelijkheden. Een hulpbronfiche kan een webtool, een leermiddel, feedback, een opleiding, een publieke ondersteuning, een reglementering en materiële hulpbronnen voorstellen. De doelstelling ervan is niet commercieel. 

Een handelszaakfiche zet een aanbod/commerciële activiteit in de schijnwerpers die de verschillende Good Food-engagementen naleeft. Deze commerciële actoren zijn betrokken bij duurzame voeding. 

De inhoud van de twee fiches is verschillend, zelfs al hebben ze allebei tot doel andere actoren uit de sector te sensibiliseren en te inspireren! 

 

Waarom staan de kantines en restaurants apart in de gids ?

De kantines en restaurants worden beschouwd als prioritaire doelgroepen van de Good Food-strategie waarvoor een label werd ontwikkeld. Het Good Food Resto-label en het Good Food Kantine-label hebben elk hun lijst van criteria die ter plaatse worden gecontroleerd door een externe controleur. Bewijsstukken worden gevraagd aan het restaurant of de kantine om de criteria te bewijzen. Er zijn 3 niveaus voorzien (“vorkjes” voor de kantines en “koksmutsen” voor de restaurants). Aangezien de labeling verschilt van het charter van Good Food-engagementen staan de restaurants en kantines apart in de Good Food-gids.

 

Kan ik een actorfiche en een handelszaakfiche hebben ?

Een Good Food-actor/hulpbron onderscheidt zich van een commerciële actor op verschillende punten. 

Een Good Food-actor communiceert over en sensibiliseert voor duurzame voeding. Hij draagt bij tot de toegankelijkheid van Good Food in Brussel, biedt diensten aan op het gebied van duurzame ontwikkeling en zorgt ervoor dat duurzame voeding een realiteit is voor iedereen.  

Terwijl de actor van de Good Food-gids verantwoordelijk is voor een commerciële activiteit, een productie,... die de Good Food-engagementen naleeft.  

Een Good Food-actor/hulpbron kan een commerciële activiteit hebben of niet. De fiches zijn evenwel niet dezelfde in de gids van de handelszaken of in het deel “Good Food-actor/hulpbron”. Een handelszaak kan een actor/hulpbron zijn, enkel indien hij niet-commerciële projecten heeft.

Een actorfiche zet de Good Food-aanpak in de schijnwerpers. Ze verklaart hoe de actor sensibiliseert voor en communiceert over de uitdagingen in verband met duurzame voeding, welke soorten van activiteiten en projecten hij leidt. 

Een  handelszaakfiche zet het commerciële aanbod in de schijnwerpers; de kwaliteit van de producten die hij verkoopt, de praktijken van producties, verwerking of verkoop.

Het opstellen van de inhoud van de fiches  verschilt dus van de ene fiche tot de andere.  

 

Welke procedure moet worden gevolgd als ik een actorfiche heb en een handelszaakfiche wil maken? 

U hebt reeds een actoraccount op onze portaalsite en wil ook in de Good Food-gids worden opgenomen? Dat kan!

U moet geen nieuw account aanmaken, maar eenvoudigweg inloggen op uw gebruikelijk account.  Vanaf dit account kan u een handelszaakfiche invullen. 

Hiervoor klikt u op “een commerciële activiteit toevoegen”.

Vervolgens vult u het inschrijvingsformulier in dat de verplichte en optionele engagementen bevat volgens uw activiteitensector.  

Wanneer uw formulier is ingevuld, verifiëren we uw informatie om uw Good Food-aanpak te kennen en uw inschrijving al dan niet te valideren. 

 • Indien uw formulier is gevalideerd, zal u een bevestigingsmail ontvangen en kan u uw handelszaakfiche opstellen en delen in de gids van het portaal.
 • Indien uw formulier om de een of andere reden niet wordt gevalideerd zal er binnen de 8 dagen contact met u worden opgenomen.

Deze handelszaakfiche zal het mogelijk maken uw commercieel aanbod online te zetten en te delen. We moedigen u aan uw filosofie en Good Food-waarden te ontwikkelen.

U zal ook worden opgenomen op een kaart die de bezoekers van het portaal de kans geeft u gemakkelijk te lokaliseren.

U vindt hier de handleiding om de gebruikersinterface zo goed mogelijk te gebruiken. Deze zal u helpen u in te schrijven aan de gids, uw fiche correct in te vullen, enz.