Leefmilieu Brussel / BRAT / Eco-Innovation / BGI 2013

Deze studie verliep in drie fasen en onderzocht het ontwikkelingspotentieel voor de groente- en fruitproductie in de hoofdstad, waarbij werd gekeken naar stadslandbouwprojecten in het buitenland, bestaande moestuinen en potentieel bruikbare sites.    

Doelstellingen

Deze studie analyseert het ontwikkelingspotentieel voor stadstuinbouw in Brussel in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen met inbegrip van alle exploitatievormen (commercieel, in verenigingen en privé).

De studie omvat drie gedeelten:

 • de aanduiding van referenties inzake stadslandbouw in het buitenland,
 • een inventarisatie van de bestaande moestuinen in het Brussels Gewest,
 • een analyse van het potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe stadslandbouwsites.

De studie vormt allereerst een hulpmiddel voor analyse en besluitvorming, maar kan ook dienen als informatiebron voor het grote publiek en als beheershulpmiddel voor de Brusselse moestuindekking.

Samenvatting

Fase I – Aanduiding van de relevante stadslandbouwreferenties voor de Brusselse context

Deze eerste fase van de studie omvat de verzameling en samenvatting van referenties inzake stadslandbouw die inspirerend kunnen werken voor de Belgische hoofdstad. Er is gekeken naar projecten en het steunbeleid voor lokale moestuinen in vier steden die met Brussel vergelijkbaar zijn:

 • Portland (Verenigde Staten)
 • Oslo (Noorwegen)
 • Londen (Verenigd Koninkrijk)
 • Montréal (Canada).

Voor elke stad zijn de algemene stedenbouwkundige kenmerken, de voornaamste spelers (overheid, verenigingen en privé) die bij de moestuinprojecten betrokken zijn en relevante voorbeeldinitiatieven voorgesteld.

Fase II: Inventarisatie van de bestaande moestuinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De tweede fase van de studie omvat de identificatie van de bestaande moestuinsites in Brussel. Dit is aangevuld met een veldonderzoek waaruit een kwalitatieve analyse van de sites naar voren kwam en de realisatie van een geografisch informatiesysteem (GIS)[een informatiesysteem voor de verzameling, opslag, verwerking, analyse en presentatie van alle soorten ruimtelijke en geografische gegevens]

Fase III: Identificatie en analyse van potentiële moestuinsites

De derde fase betrof de identificatie van nieuwe sites in de hoofdstad waar groente- en fruitteelt mogelijk is. Er is op basis van drie soorten situaties naar potentiële zones gezocht:

 • (her)ontwikkeling van een bestaande moestuin,
 • aanleg van nieuwe moestuinen.

Na opstelling van de selectiecriteria is een klassement van de sites opgesteld en is bepaald welke sites prioriteit hebben. Acht van die sites zijn grondig onderzocht.

Resultaten

De resultaten van fase I bieden een panorama aan projecten en beleidslijnen inzake stadslandbouw  in vier buitenlandse steden (Montréal, Oslo, Londen en Portland) die inspiratie en referenties kunnen bieden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het rapport inzake fase II biedt een inventaris van de bestaande moestuinen in de hoofdstad aan de hand van kerncijfers en meerdere kaarten: sociaal-economische gegevens inzake de wijken, GBP-bestemmingen, verdeling in functie van het type perceel enz.

Het derde rapport biedt een gedetailleerde fiche van acht geanalyseerde potentiële sites (oppervlakte, eigenaars, topografie, huidig gebruik, toegankelijk, relevantie van de keuze enz.):

 • Couvent, Watermaal-Bosvoorde
 • Van Haelen, Ukkel
 • Horse Ball, Anderlecht
 • Hoogveld, Sint-Agatha-Berchem
 • Vallée Molenbeek, Ganshoren
 • Ilôt Laeken, Brussel
 • Bestaande moestuin, Evere
 • Renbaan, Ukkel

Rapporten: 

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Datum van de laatste bijwerking: 24/10/2017