In 2017 werd in het kader van de Good Food strategie door Brussel Leefmilieu en Brussel Economie en Werkgelegenheid, de opdracht gegeven voor een studie om op basis van een inventaris na te gaan wat de mogelijkheden zijn om over aangepaste instrumenten voor ruimtelijke ordening te beschikken om de ontwikkeling van stadslandbouw op haar grondgebied te bevorderen. Om de betrokken actoren te integreren, namen ook Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) en Perspectives deel aan de follow-up van de studie.

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden in het onderstaande te downloaden document weergegeven.

De verschillende pistes moeten nog verder door de bevoegde autoriteiten worden geanalyseerd.

 

 

Een vertaling van de samenvatting alsook de conclusie van de studie kan u hieronder vinden

 

Categorie van hulpbron

Taal van de hulpbron

Frans
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 12/10/2023