Het project "Challenge Duurzame Voeding" is bedoeld om een twaalftal gezinnen in Etterbeek kennis te laten maken met de beginselen van gezonde, duurzame voeding. De gemeente stelt een reeks activiteiten voor en begeleidt de deelnemers zes maanden lang om hen te helpen hun gewoonten te veranderen en lokale ambassadeurs van hen te maken.

Doelstellingen

  • Twaalf vrijwilligersgezinnen kennis laten maken met te beginselen en voordelen van "Good Food".
  • De deelnemers begeleiden bij de verandering van hun voedingsgewoonten.
  • Een netwerk van ambassadeurs voor duurzame voeding op lokaal niveau opbouwen.
  • De moeilijkheden in beeld brengen waarmee gezinnen te maken hebben als het gaat om de toegang tot kwaliteitsvoeding en de  tools ontwikkelen waaraan zij behoefte hebben.

Samenvatting

De Challenge neemt zes maanden in beslag. Twaalf gezinnen, indien mogelijk van diverse aard (samenstelling, leeftijd, cultuur enz.) en niet bekend met duurzame voeding, nemen op vrijwillige basis deel.

Aan de hand van een tiental collectieve activiteiten maken de deelnemers kennis met de vele dimensies van duurzame voeding: lokale producten, seizoensproducten, korte circuits, beperking van dierlijke eiwitten, biologische landbouw, tegengaan van verspilling enz. Die ontmoetingen vormen ook het moment om actiedomeinen in beeld te brengen en binnen de groep kennis en vaardigheden uit te wisselen: recepten, trucs en tips enz.

Via voedingscoaching wordt een aanvullende individuele benadering geboden om de kennis van de deelnemers te versterken.

Dit project wordt beheerd bij de dienst Duurzame Ontwikkeling in het kader van het projec Stadsboerderij, die meerdere Etterbeekse initiatieven rond duurzame voeding verzamelt, zoals de adoptie van kippen door particulieren of via collectieve kippenrennen en de verspreiding van een kit "Duurzaam tafelen onder buren".

Resultaten

Een evaluatie van de activiteiten bracht in beeld welke van die activiteiten het meeste succes opleverden:

  • workshop "gezond ontbijt"
  • workshop "zelf maken" (brood, gekiemde zaden, broodbeleg enz.)
  • cursus vegetarisch koken
  • moestuinactiviteit
  • bezoek aan de boerderij

Ook de individuele voedingscoaching wordt zeer door de deelnemers gewaardeerd.

Aan het einde van de Challenge bevestigen alle deelnemers dat ze begrijpen wat de impact van onze voeding op de gezondheid en het milieu is. Alle deelnemers hebben hun voedingsgewoonten veranderd, elk volgens zijn eigen prioriteiten en op zijn eigen tempo.

Ze zetten nu de pet van ambassadeur voor duurzame voeding op en delen hun ervaring via diverse activiteiten: buurtfeesten, autoloze dagen enz.

De gemeente is ervan overtuigd dat dit thema belangrijk is voor de inwoners en stelt vast dat de deelnemers zeer gemotiveerd zijn. Daarom drie editie van de Challenge Duurzame voeding werden iutgevoerd in 2012, 2014 en 2016 .

Uitgevoerde tools

Brochure "Histoire d’un défi : 12 ménages etterbeekois transmettent leurs recettes, conseils & astuces de cuisine « durable »"

gedrukte versie op aanvraag verkrijgbaar bij de gemeente (02/627 27 54 - dd@etterbeek.be)

Tentoonstelling "Histoire d’un défi"

op aanvraag te leen bij de gemeente (02/627 27 54 - dd@etterbeek.be)

Getuigenissen van deelnemers (Uitdaging 2012)

"Ik eet nu veel meer groenten dan vlees. En ik voel me veel beter. Voorheen besteedden we weinig aandacht aan wat we aten. Dit is beter voor mij en mijn gezin." Aïcha

"In het verleden wist ik niet precies wat duurzame voeding was. Vandaag begrijp ik beter waar het om gaat en wat het verschil is met bio." Sandrine

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 26/08/2019