03/06/2024

Naast de labels voor restaurants en kantines, heeft Leefmilieu Brussel nu ook een systeem opgezet om de samenwerkingen tussen grootkeukens en de Brusselse kantines die bij hen klant zijn op te nemen: het ‘controleattest’ voor grootkeukens. Geen nieuw label dus, maar wel een oplossing om centrale grootkeukens die (deels) werken volgens de Good Food-criteria te (h)erkennen en een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor kantines die met hen samenwerken.

Je hoorde hopelijk al over het Good Food label voor kantines. Dat dient onder meer om private en publieke kantines (in scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra, bedrijven, overheidsdiensten,…) aan te zetten duurzamer te werk te gaan. Voor grootkeukens bestaat zo’n label niet, terwijl zij toch vaak een belangrijke leverancier zijn van deze kantines.

Daarom heeft Leefmilieu Brussel nu een controleattest in het leven geroepen dat als doelen heeft:

  • Aan te geven dat een grootkeuken in staat is om aan de kantines waar ze levert een gamma aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van het Good Food label (belangrijke kanttekening: het moet hier niet per se gaan over het hele aanbod van de grootkeuken, enkel datgene wat gericht is op kantines die het GF-label ambiëren);
  • De toegang tot het label voor kantines te vergemakkelijken.

 

Criteria

Het systeem maakt een onderscheid tussen criteria voor (centrale) grootkeukens en criteria voor geleverde kantines:

 

Hoe kan je een controleattest aanvragen?

  1. Om als grootkeuken je kandidatuur in te dienen, vul je het kandidaatsdossier en de bijlage in en verstuur je het per e-mail naar helpdeskkantine@leefmilieu.brussels 
  2. Je krijgt dan een link toegestuurd naar een gedeeld dossier waarin je alle gevraagde bewijsstukken kan verzamelen. Je kan hiervoor ook hulp krijgen van de helpdesk.
  3. Eens het volledige dossier is ontvangen door Leefmilieu Brussel, zal een onafhankelijk controleorgaan het onderzoeken en een audit van de grootkeuken plannen.

 

Wat kost dat?

In 2024 is het controleattest gratis voor iedereen. Dit blijft zo vanaf 2025 behalve voor grootkeukens met verschillende klanten en een voedingsaanbod dat kan verschillen naargelang de klant. In dat geval zijn, vanaf 2025, de eerste 13 uur van de controle gratis en worden alle verdere nodige controle-uren aangerekend aan het uurtarief dat op dat moment van toepassing is (op aanvraag).

 

Nog vragen?

Op de pagina ‘Controleattest’ van het Good Food portaal vind je meer gedetailleerde informatie over de werking van het attest, de procedures en voorwaarden om het te verkrijgen en andere modaliteiten. Nog bijkomende vragen? Eén adres: helpdeskkantine@leefmilieu.brussels

 

Foto © Y. Glavie

Illustratie