17/05/2022

U bent ondernemer in de voedingssector? Dien uw kandidatuur in!

Organisatie

Deze opleiding wordt georganiseerd op initiatief van Leefmilieu Brussel in het kader van de uitvoering van de Good Food-strategie 2.

Tussen september en december 2022 organiseert Leefmilieu Brussel een nieuwe cyclus voor opleiding en begeleiding van ondernemers in de voedingssector.

Dit opleidings- en begeleidingstraject richt zich tot:

  • Ondernemers die in Brussel een bedrijfsproject in de voedingssector willen opstarten en dit project willen realiseren volgens de Good Food-filosofie.
  • Bestaande ondernemers, gevestigd in Brussel, die willen evolueren naar een Good Food-model en zo de ecologische transitie van hun bedrijf op gang willen brengen.

Doel

Het doel van deze cyclus is samen met u na te denken over uw project of bestaande activiteit. We willen u de instrumenten aanreiken om uw activiteit uit te voeren volgens de principes en de filosofie van Good Food.  

Wat is de Good Food-filosofie?

Een milieuvriendelijke, lokale productie ontwikkelen en ondersteunen, lokale en seizoensgebonden producten valoriseren, verspilling indijken en vleesverbruik verminderen.

Een uniek begeleidingstraject voor ondernemers in de voedingssector dat u kan aanpassen aan uw behoeften

De opleidings- en begeleidingscyclus bestaat uit:

  • Een collectief opleidingstraject van 17 modules, verdeeld in 3 blokken.
    • Blok 1: Good Food-strategie, Brussels ecosysteem en wetgevende context
    • Blok 2: Good Food-principes dagelijks toepassen in mijn activiteit
    • Blok 3: Good Food-product of dienst: positionering, verkoop, communicatie
  • Individuele ondersteuning in de vorm van een helpdesk waar de deelnemers vragen kunnen stellen aan opleiders die deskundig zijn op het gebied van de gestelde vraag.

Een moduleerbaar traject

U kunt zich inschrijven voor één, twee of alle opleidingsblokken. Deelname aan een blok veronderstelt dat u deelneemt aan alle opleidingsmodules van het blok. Het is de bedoeling dat u alleen de opleiding volgt die u nodig hebt. Module 1 is verplicht voor alle kandidaten, ongeacht het gekozen traject.

Bestaande ondernemers die een zeer specifieke opleidingsbehoefte hebben, kunnen ook een aanvraag indienen voor één of meer modules, zonder dat ze het volledige blok of opleidingstraject hoeven te volgen.

Een panel deskundige opleiders

De opleidingen worden gegeven door deskundigen die dagelijks actief zijn op het gebied van duurzame voeding in Brussel. Zij zijn gespecialiseerd in hun gebied en hun doel is de deelnemers gevorderde technische vaardigheden bij te brengen. Het gaat onder meer om Coduco, Ecovia, Foodcomm, Gingerly, Biowallonie, en Brufotec. Vier van hen zijn ook ondernemers. 

U bent overtuigd? Hoe kan u deelnemen?

Stuur het ingevulde kandidaatuursformulier ten laatste op 04/07/2022 naar Caroline DENIS, op het volgende adres: caroline@coduco.be

Belangrijke info: Om de deelname van de geselecteerde kandidaten aan de opleidings- en begeleidingscyclus te garanderen, vragen we een waarborgsom van 200 €. Deze som wordt u in december teruggestort op voorwaarde dat u, virtueel of reëel, hebt deelgenomen aan 70 % van de opleidingsmodules waarvoor u zich hebt ingeschreven. De borg wordt gevraagd per project of per bedrijf en niet per persoon.  Deelname aan de opleidings- en begeleidingscyclus is echter gratis.

Voor meer info, contacteer Caroline DENIS

Illustratie