Context

URBACT is een Europees uitwisselingsprogramma gericht op de duurzame ontwikkeling van steden. Het verenigt 300 steden uit 29 verschillende landen.

In het kader van dit programma is Leefmilieu Brussel leider van een specifiek project op vlak van duurzame voeding in steden. Dit project verenigt 10 steden die hun ervaringen uitwisselen.

 

Doelstelling

Het project “Duurzame voeding voor stedelijke gemeenschappen” van het netwerk van steden heeft tot doel de CO2-voetafdruk van het stedelijk voedselsysteem te verkleinen door in te grijpen op het vlak van productie, distributie en consumptie. De pijlers sociale inschakeling, tewerkstelling en economie, en goed bestuur zijn opgenomen in de denkoefening. Het doel is oplossingen te vinden die niet alleen ecologisch, maar ook praktisch zijn.

Het project zal dus leiden tot voorstellen voor concrete oplossingen, en tot een strategisch plan om duurzame voeding binnen ieders bereik te brengen.

Het voedselsysteem wordt hoofdzakelijk bestudeerd via 3 assen:

  • “Growing”: verkent de mogelijkheden van voedselproductie in de nabijheid van of in onze steden.
  • “Delivering”: analyseert hoe we aan voedsel komen op lokaal niveau en hoe dit voedsel verspreid en gedeeld wordt.
  •  “Enjoying”: behandelt de publieke en private consumptiekeuzes en de manieren waarop stadsbewoners voedingsgewoontes kunnen aannemen die tegelijk aangenaam, gezond en milieuvriendelijk zijn.

Het stedelijk netwerk “Duurzame voeding voor stedelijke gemeenschappen” is een Europees project dat wordt geleid en gecoördineerd door Leefmilieu Brussel en dat loopt van mei 2012 tot april 2015. Het wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het programma URBACT II.

Foto © Dieter Telemans

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 21/02/2022