De projectoproep “Be Circular – Ondernemingen” ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een (of meerdere) onderneming(en) naar meer duurzaamheid willen creëren of doen evolueren in een optiek van circulaire economie.

Voor wie?

Alle bedrijven (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten ontwikkelen die worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wat? 

Elk innovatief initiatief of project of elk initiatief of project dat als doel heeft uw core business tot stand te brengen of te laten evolueren naar meer duurzaamheid vanuit een standpunt van circulaire economie.

Categorieën:

Voor de projectoproep zijn de categorieën: Lancering van een nieuw project, Scale-up, Transitie en Circulaire werven

 • be circular_Lancering: “Lancering van een nieuw project” richt zich tot de Brusselse ondernemingen voor elk project van lancering of ontwikkeling van een economische activiteit op het vlak van de circulaire economie.
 • be circular_Scale Up: “Scale-up” betreft de ontwikkeling op gewestelijke schaal van een reeds bestaande activiteit op het vlak van circulaire economie voor bedrijven van minstens 3 jaar oud.
 • be circular_Transitie: “Transitie” betreft de transformatie van een bestaande activiteit naar een circulaire economie voor bedrijven met minstens 10 medewerkers of meer dan 2 miljoen euro omzet.
 • be circular_Circulaire werven : “Circulaire werven” betreft elke project van een bouwonderneming dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het geproduceerde afval zelf en daarbij de human resources die aan de werken deelnemen valoriseert.

De projecten die wij zoeken hebben hoofdzakelijk betrekking op de volgende vier thema’s:

 • 3R: Réparer, Réutiliser, Recycler (Herstellen, Hergebruiken, Recycleren) - alle sectoren samen
 • Voedingssector (behalve landbouwproducten)
 • Circulair bouwen
 • Nieuwe economische modellen van de circulaire economie

Selectiecriterie voor het project:

Aangezien het gaat om een wedstrijd gebeurt de selectie op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de criteria en dit tot wanneer het beschikbare budget is uitgeput.

De projecten worden beoordeeld op grond van vijf criteria:

 1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep (toepassing van de concepten van de CE)
 2. Ze moeten hun milieu-impact en hun technische haalbaarheid aantonen
 3. Ze moeten geloofwaardig zijn op economisch vlak
 4. Ze moeten blijk geven van een innoverend karakter ten opzichte van het aanbod op de Brusselse markt of van een wezenlijke evolutie qua positieve effecten, zowel voor het gewest als voor de belanghebbende partijen van het project.
 5. Potentieel voor het creëren van economische waarde en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om wat te ontvangen ? 

 • Een specifieke financiële steun van het Gewest die tot € 30.000, € 80.000 of € 200.000 kan oplopen, al naargelang de categorieën
 • Steun op aanvraag van alle bedrijfsondersteunende diensten
 • Promotie van het welslagen van uw project

 

  Categorie van hulpbron

  Doelgroepen

  Taal van de hulpbron

  Frans
  Dutch
  Betalend:neeGratis:ja

  Praktische info

  Datum van de laatste bijwerking: 17/11/2020