Het Good Food Resto-label heeft als doel de horecazaken die duurzaam handelen, te ondersteunen en te begeleiden. Het beantwoordt een vraag van de Brusselaars die duurzame horecazaken in de hoofdstad willen kunnen onderscheiden van niet-duurzame horecazaken. De toekenning van het label wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel en heeft een niet-commercieel doel.

 

Voor wie is het Good Food Resto-label?

Alle soorten horeca-etablissementen komen in aanmerking voor het label: sociale restaurants of hotels, fastfood- of klassieke restaurants, cafetaria's in sportcomplexen, foodtrucks of gastronomische restaurants en ook sterrenrestaurants. Afhaaltraiteurs kunnen ook het label krijgen.

 

Voordelen voor de etablissementen

Een antwoord op vraag van de klanten

Het label baseert zich op de principes van de Good Food-strategie: de consumptie van lokale en seizoensproducten, gerechten die minder, maar kwaliteitsvolle dierlijke eiwitten bevatten, een vegetarisch aanbod, voedingsproducten die het milieu en de producenten respecteren en minder voedselverspilling. De Good Food-praktijken beantwoorden zo aan de stijgende vraag van het cliënteel naar kwaliteitsvolle, vegetarische voeding die het milieu en de producenten van onze streek respecteert.

Meer zichtbaarheid voor het etablissement

Dankzij het Good Food Resto-label kunnen de Brusselaars gemakkelijk de restaurants met een duurzame aanpak herkennen. Dankzij het promotiemateriaal dat ter beschikking wordt gesteld, kunnen de etablissementen hun klanten op de hoogte brengen van wat ze allemaal ondernemen.

Door het labelproces te doorlopen, kunnen de restaurants genieten van heel wat extra zichtbaarheid dankzij de communicatietools van Leefmilieu Brussel (nieuwsbrief, brochures, evenementen, sociale media ...), maar ook dankzij communicatiecampagnes. Eenmaal ze een label hebben, worden de horecazaken weergegeven op de Good Food-gids. 

Kosten drukken in de keuken

Het etablissement kan bepaalde kosten doen dalen door Good Food-praktijken toe te passen, bijvoorbeeld door huisgemaakte producten te verkopen (dranken, sauzen, brood …), door minder te verspillen, door Belgische seizoensproducten te gebruiken, door plantaardige eiwitten te gebruiken die minder duur zijn dan dierlijke eiwitten …

Ondersteuning bij de ontwikkeling van de praktijken

Bovendien kunnen restaurants die een label willen of die al een label hebben, begeleid worden om wat ze al doen verder te uit te bouwen. De begeleiding bestaat uit advies op maat en een opleidingen- en workshopsaanbod, waardoor ze kunnen blijven groeien op vlak van hun initiatieven en in dialoog kunnen gaan met andere etablissementen die ook een label willen of hebben. 

Financiële hulp voor de toonaangevende ondernemingen

Vanaf 2024 zullen de voorbeeldondernemingen op sociaal vlak en/of op het vlak van het leefmilieu meer hulp kunnen genieten. Vervolgens zullen vanaf 2030 enkel de voorbeeldbedrijven toegang hebben tot financiële hulp.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inventariseert elk etablissement met een Good Food-label als een ‘voorbeeldonderneming’ op het vlak van het leefmilieu.

 

Hoe het label werkt, hoe men het kan verwerven en hoelang het geldig is

Wanneer het etablissement het label voor de eerste keer aanvraagt, vult deze het kandidaatsdossier in en ondertekent het de deelname- en engagementsvoorwaarden. Vervolgens wordt het etablissement doorgelicht door een organisme dat onafhankelijk is van Leefmilieu Brussel om na te gaan of het dossier en de handelswijzen conform zijn. Een jury komt samen om alle kandidaturen goed te keuren. Als het dossier goedgekeurd wordt, ontvangt het etablissement het label. Vervolgens kan het daar rechtstreeks over communiceren met zijn klanten.

Om de twee jaar zal een etablissement met een label een opvolgaudit kunnen genieten om zijn dossier te updaten in functie van de aangepaste criteria van Leefmilieu Brussel en/of de verdere ontwikkeling van de praktijken van het etablissement. Dankzij die audit kunnen de praktijken verder ontwikkeld worden, kan een etablissement raad en meer koksmutsen krijgen (zie het punt ‘De criteria van het label en het aantal koksmutsen’) als er meer inspanningen worden geleverd. Na de opvolgingsaudit wordt het label automatisch verlengd op voorwaarde dat de criteria altijd goed gerespecteerd worden door het etablissement.

Datums voor het indienen van de dossiers

De kandidaatsdossiers kunnen 3 keer per jaar ingediend worden:

 • De laatste maandag van januari
 • De laatste maandag van mei
 • De laatste maandag van september 

De dossiers worden geanalyseerd zodra we ze ontvangen. Vervolgens worden ze ten laatste zes weken na elke deadline om dossiers in te dienen door een jury geëvalueerd.

 

De criteria van het label en het aantal koksmutsen

Om een kandidaatsdossier in te dienen, moet het etablissement aan vier VEREISTEN voldoen. Indien niet aan één van deze vier vereisten wordt voldaan, zal het dossier niet in aanmerking worden genomen.

Vereiste criteria:

 • Criterium nr. 1: Naleven van de wetgeving
 • Criterium nr. 2: Communiceren over de initiatieven rond duurzame voeding en het Good Food-label
 • Criterium nr. 3: Geen producten van het 5e gamma gebruiken
 • Criterium nr. 4: Een vegetarisch aanbod voorzien

Ontdek de volledige bespreking van de criteria in het kandidaatsdossier (.xlsx).

Vervolgens vinkt elk etablissement, volgens zijn praktijken en menu een reeks OPTIONELE criteria aan. Hoe meer criteria er worden aangevinkt, hoe meer punten het etablissement krijgt. De punten worden vervolgens omgezet in percentages. Het label heeft drie niveaus: één, twee of drie koksmutsen.

 • 1 koksmuts: van 30 tot 49%
 • 2 koksmutsen: van 50 tot 69%
 • 3 koksmutsen: van 70 tot 100%

Belangrijk: Afhankelijk van het soort keuken zijn bepaalde criteria niet van toepassing. De noemer van de puntenberekening zal automatisch aangepast worden. Het systeem werd zo opgesteld dat een etablissement dat niet kan voldoen aan een criterium er niet door wordt benadeeld.

De optionele criteria zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 1. Bevoorrading
   
  • Criterium nr. 5: De voorkeur geven aan de bevoorrading via een korte keten
  • Criterium nr. 6: Koken met bioproducten
  • Criterium nr. 7: Duurzame eieren gebruiken
  • Criterium nr. 8: Op een doordachte manier vlees aankopen
  • Criterium nr. 9: Op een doordachte manier producten van de zee of zoet water aankopen
  • Criterium nr. 10: Dranken aanbieden die biologisch zijn en/of afkomstig zijn uit eerlijke handel en/of van Brusselse makelij zijn en/of huisgemaakt zijn
  • Criterium nr. 11: Koken met niet-verkochte goederen van een derde
 1. Zelfgemaakt
   
  • Criterium nr. 12: Koken met fruit en groenten die vers en nog niet bewerkt zijn
  • Criterium nr. 13: Huisbereide producten aanbieden
 1. Seizoensgerechten
   
  • Criterium nr. 14: Verse Belgische groenten en fruit gebruiken
  • Criterium nr. 15: Een zoet gerecht(je) aanbieden met Belgische seizoensgroenten of Belgisch seizoensfruit
 2. Voedselverspilling
   
  • Criterium nr. 16: Voedselverspilling tegengaan door dat voedsel dat anders verloren gaat toch nog te gebruiken

Een BONUS criterium is ook een mogelijkheid: het Ecodynamische onderneming-label.

 

Hoe het label krijgen?

 1. Ga na of u kan beantwoorden aan de vier vereisten. Als dat zo is, kan uw etablissement een kandidaatsdossier indienen.
 2. Overloop het kandidaatsdocument (.xlsx) en bekijk welke criteria en bewijsstukken er nodig zijn.
 3. Ontvang GRATIS begeleiding om een volledig overzicht te krijgen van alles wat u al doet in vergelijking met de gevraagde criteria. De facilitatordienst Resto van Leefmilieu Brussel zal u helpen om het document in te vullen, de criteria te interpreteren en de bewijsstukken te verzamelen. Vul dit inschrijvingsformulier in om begeleid te worden.
 4. Verzamel de nodige gegevens en finaliseer het document door het in te vullen en het laatste tabblad te ondertekenen.
 5. Verzend het hele dossier (kandidatuur + bewijsstukken) via elektronische weg naar het e-mailadres restogoodfood@environnement.brussels.

Goed om te weten

Ontvang GRATIS begeleiding om een volledig overzicht te krijgen van alles wat u al doet in vergelijking met de gevraagde criteria. De facilitatordienst Resto van Leefmilieu Brussel zal u helpen om het document in te vullen, de criteria te interpreteren en de bewijsstukken te verzamelen. Vul dit inschrijvingsformulier in om begeleid te worden.

Categorie van hulpbron

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 14/06/2024