Om voedselverspilling in Brussel te verminderen, werkt FoodWIN samen met Good Food aan de realisatie van een uniek project: de Food Waste Mission BXL. We stimuleren een langdurige gedragsverandering, waardoor mensen minder verspillen. En dat allemaal op een prettige manier.

Om de gedragsverandering te bereiken, selecteren we eerst 10 tot 15 ambassadeurs, die een ​​intensief coachingproces doorlopen. Dat proces pakt verschillende aspecten van voedselverspilling aan. Daarna treden de ambassadeurs op als kampioenen en dagen ze andere Brusselse huishoudens uit om hun voedselverspilling terug te dringen.

De huishoudens worden geselecteerd na het invullen van een vragenlijst die uitgebreid ingaat op motivatie, beschikbaarheid, representativiteit en diversiteit. Het selectieproces begint in april 2020, en loopt tot en met juli 2020. We kiezen ambassadeurs die verschillende sectoren van de samenleving vertegenwoordigen, zodat elke inwoner van Brussel een ambassadeur heeft om zich mee te identificeren.

De ambassadeurs zullen deelnemen aan een uitgebreid opleidingsprogramma ter vermindering van voedselverspilling, en dat onder leiding van een team van experts. Tijdens het proces leren de ambassadeurs allerlei vaardigheden aan, zoals winkelplanning, goede bewaring, zero waste koken en nog veel meer! Het programma richt zich eerst en vooral op het voorkomen van voedselverspilling, maar verder ook op valorisatie van resten. Het doel is om de voedselverspilling van de deelnemende huishoudens met minstens 30% te verminderen.

Zodra de ambassadeurs zijn opgeleid, en ze dus kampioen zijn in het vermijden van voedselverspilling, zijn ze klaar om andere Brusselaars aanmoedigen om hun voorbeeld te volgen. Dat bereiken we door middel van communicatiemateriaal zoals video's, blogposts en artikels over de vermindering van voedselverspilling, hoe ze dit hebben bereikt en wat de meest succesvolle veranderingen zijn. Dat communicatiemateriaal gebruiken we vervolgens voor een campagne naar de inwoners van Brussel. De campagne leert hen strijden tegen om de inwoners van Brussel te leren vechten tegen voedselverspilling. Idealiter bereiken we 10.000 mensen met de campagne en zullen 1.000 huishoudens op hun beurt hun voedselverspilling met ongeveer 30% verminderen.

Het verwachte resultaat van dit project is dat Brusselse huishoudens meer bewust zullen zijn van voedselverspilling. De huishoudens zullen meer kennis en vaardigheden hebben als het gaat om het plannen van maaltijden, het kopen en bewaren van voedsel en het voorkomen van voedselverspilling.

Resultaten

 

Subdoelstelling 1

We verminderen bij 10-15 voorbeeldhuishoudens (ambassadeurs) voedselverspilling met 30%.

  • 15 ambassadeurs werden actief opgeleid aan de hand van verschillende workshops, we hebben geen cijfers over exacte vermindering voedselverspilling aangezien er de beginmeting met de Food Waste Watchers Tool van Résilia Solutions eerder kwalitatief dan kwantitatief was.

Subdoelstelling 2

Op basis van het traject dat de ambassadeurs doorlopen, ontwikkelen we communicatiemateriaal, dat verschillende segmenten Brusselaars aanspoort om voedselverspilling teverminderen.

  • Tijdens workshops hebben we beeldmateriaal, tips en quotes verzameld die we achteraf waar mogelijk gebruikt hebben in de campagne.

Subdoelstelling 3

We verminderen voedselverspilling bij het bredere Brusselse publiek.

  • 845 huishoudens schreven zich in voor de campagne en ontvingen 9 uitdagingen met tips hoe ze hun voedselverspilling thuis verminderen.

Subdoelstelling 4

We meten de impact van het project en zorgen ervoor dat het reproduceerbaar is.

  • Vermindering van 73% voedselverspilling gemeten bij huishoudens die deelnamen aan de metingen. Er werd een tool ontwikkeld waar deelnemers hun gegevens dagelijks kunnen ingeven en zo automatisch een rapport ontvangen over hun verspilling, deze tool kan makkelijk hergebruikt worden voor toekomstige projecten.

 

Leerpunten

  • Laten vallen van ambassadeurs, we hebben dit nu tweemaal gedaan met campagnes en genoeg uit geleerd om het volgende keer zonder opleiding te doen en direct te starten met een campagne.
  • Verkorten campagne van 9 naar 7 uitdagingen (meten, kopen, veiligheid, bewaren, koken, zero waste, meten).
  • Verkorten inhoud mails zodat we minder afvallers hebben.
  • In de toekomst kunnen we bij het inschrijven de optie laten zodat deelnemers kunnen selecteren indien ze hun voedselverspilling ook in kaart willen brengen door te meten. Zoniet krijgen deelnemers 5 uitdagingen (kopen, veiligheid, bewaren, koken, zero waste).
  • We moeten duidelijker maken aan de deelnemers dat ze ook tips kunnen krijgen zonder de meting te doen. In het geval dat er toch deelnemers zijn die eerst beslissen om deel te nemen aan de meting maar achteraf enkel tips wensen te ontvangen. Zo kunnen ze de campagne nog steeds volgen met enkel tips en zonder meting.
  • Inschrijvingen laten doorlopen gedurende de campagne aangezien er nog bijna 20% inschrijvingen zijn bijgekomen na de start van de campagne.

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 17/02/2022