Clic local, een platform dat de toegang tot landbouwproducten voor de collectieve voorzieningen vergemakkelijkt

Doelstellingen

Het Waals agentschap voor de promotie van een kwaliteitsvolle landbouw (APAQ-W) heeft onder meer de opdracht de bevoorrading van de collectieve voorzieningen met landbouwproducten aan te moedigen en te vergemakkelijken. Een dienst die voortaan wordt aangeboden met behulp van een webplatform: "clic local". De collectieve voorzieningen die onderworpen zijn aan de regelgeving over de overheidsopdrachten krijgen via dit geautomatiseerd systeem vanaf nu makkelijker toegang tot lokale landbouwproducten en kunnen bijdragen tot de ondersteuning van de producenten

Samenvatting

  • Uitstalraam van lokale producten

De website beschikt over een zone die gewijd is aan lokale actoren die een productieactiviteit uitoefenen (landbouw, tuinbouw, visteelt of bijenteelt) of een verwerkingsactiviteit als gevolg van deze productie. Ze kunnen er hun producten en knowhow valoriseren. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk via een zoekmotor die toelaat de producenten te lokaliseren of een opzoeking per criterium uit te voeren (type van producten of productie).

  • Het gunnen van overheidsopdrachten vergemakkelijken

Via het platform maken de collectieve voorzieningen (administraties en lokale en gewestelijke overheidsinstellingen, scholen, crèches, rusthuizen, enz.) kennis met het aanbod van de producenten en hebben ze toegang tot applicaties die het gunnen van overheidsopdrachten om deze producten te bestellen vergemakkelijken. Elke collectieve voorziening kan haar gegevens, offertes en opdrachten beheren. 

Anderzijds krijgen de producenten die op het platform zijn ingeschreven toegang tot de vragen van de collectieve voorzieningen en kunnen ze de overheidsopdrachten beantwoorden via een geautomatiseerd formulier.

De administratieve lasten worden zo verlicht om het samenwerkingsproces te optimaliseren, de directe band tussen aankoper en leverancier te vergemakkelijken en de bestelling van de producten te bespoedigen.

Doelpubliek

De website is toegankelijk voor de Brusselse en Waalse lokale collectieve voorzieningen en de Waalse producenten die hun APAQW-bijdrage hebben betaald.  Het platform zal binnenkort toegankelijk zijn voor de Brusselse producenten.   

In de praktijk

De gebruikers moeten zich op voorhand inschrijven op de website om toegang te krijgen tot de diensten (zie de handleiding voor het gebruik van het platform door de producenten/collectieve voorzieningen) .

Taal van de hulpbron
Frans
Datum van de laatste bijwerking: 11/12/2018