Het is verleidelijk om een milieueducatieproject op te starten. Maar je weet niet altijd waar en/of hoe te beginnen. Je hebt nood aan ideeën, tijd, hulp, geld soms, gemotiveerde leerlingen en/of collega’s, ...

Om de scholen te helpen in de bres te springen voor het leefmilieu biedt Leefmilieu Brussel aan projecten te begeleiden om de leerlingen, leerkrachten en andere actoren van de scholengemeenschap (ouders, opvoeders, technische medewerkers, ...) te sensibiliseren en te mobiliseren voor een thema EN tot actie over te gaan via de toepassing van nieuwe milieupraktijken in de klas of op school.

Elk jaar wordt bij alle scholen van het Brussels Gewest een projectoproep gelanceerd die verschillende types van begeleiding aanbiedt.

Geïnformeerd blijven

Om geïnformeerd te blijven over de lancering van de oproep schrijft u zich gewoon in voor het Bubble-netwerk. U zal dan alle nieuws over het netwerk ontvangen: opleidingen, projectbezoeken, nieuwe leermiddelen, enz.

 

Categorie van hulpbron

Timing

Terugkerende actie

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 18/09/2020