Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 activiteitensectoren die elk 3 categorieën van commerciële actoren met specifieke Good Food-criteria omvatten. 

De kantines en restaurants worden beschouwd als prioritaire doelgroepen van de Good Food-strategie waarvoor een label werd ontwikkeld. Het Good Food Resto-label en het Good Food Kantine-label hebben elk hun lijst van criteria die ter plaatse door een externe controleur worden gecontroleerd. 

Er zijn 4 categorieën van engagementen: lokale voeding, gezonde, seizoensgebonden en evenwichtige voeding, strijd tegen de voedselverspilling, ecobeheer.

De engagementen van elke categorie kunnen verplicht of optioneel zijn. 

 

Productie :

Actoren die dieren kweken en producten van dierlijke herkomst vervaardigen voor menselijk gebruik

 • Lokale voeding

Verplicht engagement

De exploitatie van de producent moet ofwel

- Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Vlaams-Brabant of Waals-Brabant gevestigd zijn;

- In België gevestigd zijn en de producent moet zijn producten in Brussel leveren.

Optioneel engagement

- De producent werkt via een korte keten: er is hoogstens 1 tussenpersoon tussen uzelf en de consument.

 • Gezonde, evenwichtige seizoensproducten 

Verplicht engagementen

De producent leeft alle onderstaande verbintenissen na, die aan de specificaties voor bioproducten beantwoorden.

- Stammen en rassen kiezen, afgestemd op de lokale omgeving

- Een productie verzekeren, verbonden aan de bodem en de open lucht

- Een gepast aantal per oppervlakte garanderen, stallen voorzien waar het welzijn van de dieren wordt verzekerd (verluchting, isolatie, ...).

- De dieren voederen met biologisch en hoofdzakelijk lokaal voer, waarbij overvoeding verboden is en de jonge zoogdieren moedermelk krijgen

- Geen GMO’s of chemische productiemiddelen gebruiken

- Voorrang geven aan landelijke en inheemse soorten

- Voorrang geven aan natuurlijke reproductie

- Mutilaties (bv. onthoorning) tot het strikte minimum beperken

- Behandelingen tegen ziekten zoveel mogelijk beperken en milieuvriendelijke middelen gebruiken, vanuit het standpunt dat de gezondheid van de dieren op preventie steunt

- Het bodem-, lucht-, water- en biodiversiteitskapitaal van de ecosystemen in stand houden en verbeteren

Optioneel engagement

De producten hebben een biocertificaat.

 • Strijd tegen voedselverspilling

De producent engageert zich om minstens één van de volgende acties ten voordele van de strijd tegen de voedselverspilling te voeren: 

- De producent maakt gebruik van een platform voor de verdeling van onverkochte producten zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe om zijn productieoverschotweg te schenken of te verkopen tegen verminderde prijs.

- De producent werkt samen met een actor van de voedselhulp aan wie hij regelmatig zijn productieoverschot schenkt. 

- De producent voert andere acties voor de strijd tegen de verspilling.    

 • Eco-beheer

Optioneel engagementen

- De producent ondersteunt de “zero afval”-aanpak en beperkt de productie van afval i.v.m. zijn exploitatie. Hij is gericht op circulariteit (recuperatie afval > grondstoffen).

- De producent optimaliseert de vervoerslogistiek (beperking van afstanden, maximalisering van de vullingsgraad, bevordering van de zachte mobiliteit).  

- De producent volgt een low-energy logica (zachte mechanisering,  dierlijke trekkracht, hernieuwbare energiebronnen, zachte mobiliteit, ...) en hij gebruikt weinig water en beperkt de vervuiling (water, bodem, lucht). 

- De producent bevordert de transparantie, garandeert u de traceerbaarheid van zijn producten en staat open voor alle initiatieven om zijn werking en producten bekend te maken (bv. bezoek aan zijn exploitatie). 

- De producent is actor van het WIV, de SSE, het maatwerkbedrijf/ stelt laaggeschoolden tewerk of werkt voor een kansarm publiek/met een sociale achterstand. 

- De producent ontwikkelt processen om werknemers en/of consumenten te betrekken bij zijn exploitatie, hen actief te laten deelnemen aan de werking van de onderneming en het nemen van beslissingen (zelfpluk, coöperatieve,...) 

Actoren die plantaardige producten voor menselijk gebruik kweken

 • Lokale voeding 

Verplicht engagement

De exploitatie van de producent moet ofwel

- Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Vlaams-Brabant of Waals-Brabant gevestigd zijn;

- In België gevestigd zijn en de producent moet zijn producten in Brussel leveren.

Optioneel engagement

- De producent werkt via een korte keten: er is hoogstens 1 tussenpersoon tussen uzelf en de consument.

 • Gezonde, evenwichtige seizoensproducten 

Verplicht engagementen

De producent leeft alle onderstaande verbintenissen na, die aan de specificaties voor bioproducten beantwoorden.

- Biologische zaden of zaailingen gebruiken

- Natuurlijke meststoffen gebruiken              

- Het gebruik van chemische middelen (meststoffen enz.) zoveel mogelijk vermijden of beperken

- Chemische behandelingen tegen ziekten, onkruid of parasieten vermijden of beperken

- Geen GMO’s gebruiken

- Geen zaden gebruiken die met synthetische gewasbeschermingsproducten zijn behandeld

- De voorkeur geven aan een diversiteit van landelijke, inheemse vruchten, groenten en granen

- Productie in verwarmde serres vermijden

Optioneel engagement 

De producten hebben een biocertificaat.

 • Strijd tegen voedselverspilling

De producent engageert zich om minstens één van de volgende acties ten voordele van de strijd tegen de voedselverspilling te voeren:

- De producent maakt gebruik van een platform voor de verdeling van onverkochte producten zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe om het productieoverschot te schenken of te verkopen tegen verminderde prijs.

- De producent werkt samen met een actor van de voedselhulp aan wie hij regelmatig het productieoverschot schenkt.

- De producent voert andere acties voor de strijd tegen de verspilling

 • Eco-beheer

Optioneel engagementen

- De producent ondersteunt de “zero afval”-aanpak en beperkt de productie van afval i.v.m. zijn exploitatie. Hij is gericht op circulariteit (recuperatie afval > grondstoffen).

- De producent optimaliseert de vervoerslogistiek (beperking van afstanden, maximalisering van de vullingsgraad, bevordering van de zachte mobiliteit).  

- De producent volgt een low-energy logica (zachte mechanisering,  dierlijke trekkracht, hernieuwbare energiebronnen, zachte mobiliteit, ...) en hij gebruikt weinig water en beperkt de vervuiling (water, bodem, lucht). 

- De producent bevordert de transparantie, garandeert u de traceerbaarheid van zijn producten en staat open voor alle initiatieven om zijn werking en producten bekend te maken (bv. bezoek aan zijn exploitatie). 

- De producent is actor van het WIV, de SSE, het maatwerkbedrijf/ stelt laaggeschoolden tewerk of werkt voor een kansarm publiek/met een sociale achterstand. 

- De producent ontwikkelt processen om werknemers en/of consumenten te betrekken bij zijn exploitatie, hen actief te laten deelnemen aan de werking van de onderneming en het nemen van beslissingen (zelfpluk, coöperatieve,...) 

Actoren die tussenproducten voor voeding of producten, geschikt voor consumptie, vervaardigen op basis van landbouwproducten

 • Lokale voeding

Verplicht engagementen

Zijn verwerkingsbedrijf is

- Ofwel gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verwerker verkoopt of levert in Brussel;

- Ofwel gelegen in België en hij verkoopt of levert in Brussel. 

Optioneel engagementen

- De verwerker koopt minstens bij 1 producent/verwerker die voldoet aan de verplichte Good Food-criteria. 

- De verwerker koopt minstens bij 2 producenten/verwerkers die voldoen aan de verplichte Good Food-criteria.Wanneer hij de keuze heeft, geeft de verwerker de voorkeur aan regionale of Belgische grondstoffen

- De verwerker werkt via een korte keten: er is hoogstens 1 tussenpersoon tussen uzelf en de consument.

 • Gezonde, evenwichtige seizoensproducten 

Verplicht engagementen

De verwerker leeft alle onderstaande verbintenissen na:

- Als grondstof de voorkeur geven aan verse landbouwproducten van de hoogste kwaliteit

- Bij de ontwikkeling van de producten de voorkeur geven aan gecertificeerd biologische ingrediënten of ingrediënten volgens de Good Food-principes voor producenten

- Hoofdzakelijk Belgische producten gebruiken als grondstof

- Producten van minderwaardige kwaliteit uitsluiten

- Additieven die het product kunnen denatureren, zoals kunstmatige aroma’s, smaakversterkers of zoetmiddelen, vermijden

- Gehydrogeneerde vetten vermijden

- De toepassing van ioniserende straling voor de bewaring van de producten vermijden

- Voor zeeproducten, de voorkeur geven aan producten, afkomstig van gecertificeerd biologische kwekerijen of zeevriendelijke visserijmethoden

- Natuurlijke fermenten en gisten verkiezen boven chemische alternatieven

Optioneel engagementen

De verwerkte producten hebben een biocertificaat. 

 • Strijd tegen voedselverspilling

De verwerker engageert zich om minstens één van de volgende acties ten voordele van de strijd tegen de voedselverspilling te voeren:

- De verwerker gebruikt het overschot opnieuw in zijn productie. 

- De verwerker gebruikt onverkochte producten als ingrediënten in zijn bereidingen.

- De verwerker maakt gebruik van een platform voor de verdeling van onverkochte producten zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe om zijn productieoverschot te schenken of te verkopen tegen verminderde prijs.

- De verwerker werkt samen met een actor van de voedselhulp aan wie hij regelmatig zijn productieoverschot schenkt.

 - Andere acties voor de strijd tegen de verspilling.    

 • Eco-beheer

Optioneel engagementen

- De  verwerker ondersteunt de “zero afval”-aanpak en beperkt de productie van afval i.v.m. zijn exploitatie. Hij is gericht op circulariteit (recuperatie afval > grondstoffen).

- De verwerker optimaliseert de vervoerslogistiek (beperking van afstanden, maximalisering van de vullingsgraad, bevordering van de zachte mobiliteit).  

- De verwerker volgt een low-energy logica (zachte mechanisering,  dierlijke trekkracht, hernieuwbare energiebronnen, zachte mobiliteit, ...) en hij gebruikt weinig water en beperkt de vervuiling (water, bodem, lucht). 

- De verwerker bevordert de transparantie, garandeert u de traceerbaarheid van zijn producten en staat open voor alle initiatieven om zijn werking en producten bekend te maken (bv. bezoek aan zijn exploitatie). 

- De verwerker is actor van het WIV, de SSE, het maatwerkbedrijf/ stelt laaggeschoolden tewerk of werkt voor een kansarm publiek/met een sociale achterstand. 

- De verwerker ontwikkelt processen om werknemers en/of consumenten te betrekken bij zijn exploitatie, hen actief te laten deelnemen aan de werking van de onderneming en het nemen van beslissingen (zelfpluk, coöperatieve,...) 

- De verwerker gebruikt fairtradeproducten.

Distributie:

Operatoren die producten kopen en doorverkopen zonder de verpakking of de etikettering te wijzigen Verkopen niet aan de consument of de eindgebruiker

 • Lokale voeding

Verplicht engagementen

- Ofwel is de groothandel gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en levert hij aan Brusselse handelszaken of horeca; 

- Ofwel is de groothandel gelegen in België en levert hij aan Brusselse handelszaken of horeca.

Optioneel engagementen

- De groothandelaar koopt minstens bij 1 producent/verwerker die voldoet aan de verplichte Good Food-criteria. 

- De groothandelaar koopt minstens bij 2 producenten/verwerkers die voldoen aan de verplichte Good Food-criteria. 

 • Gezonde, evenwichtige seizoensproducten 

Verplicht engagementen

De groothandelaar leeft alle onderstaande verbintenissen na:

- Hoofdzakelijk gecertificeerd biologische producten of producten afkomstig van kwekerijen of verwerkingsbedrijven die de Good Food-verbintenissen voor producenten en verwerkers naleven, aanbieden

- De voorkeur geven aan producten van het seizoen en van lokale herkomst (die afhankelijk van het seizoen in de kijker worden gezet)

- Informatie inwinnen en verstrekken over de herkomst, productiewijze en traceerbaarheid van de producten

- Voor zeeproducten, de voorkeur geven aan producten, afkomstig van gecertificeerd biologische kwekerijen of zeevriendelijke visserijmethoden

Optioneel engagement

De zaak is biologisch gecertificeerd.

 • Strijd tegen voedselverspilling

De groothandelaar engageert zich om minstens één van de volgende acties ten voordele van de strijd tegen de voedselverspilling te voeren: 

- De groothandelaar maakt gebruik van een platform voor de verdeling van onverkochte producten zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe om zijn productieoverschotweg te schenken of te verkopen tegen verminderde prijs.

- De groothandelaar werkt samen met een actor van de voedselhulp aan wie hij regelmatig zijn productieoverschot schenkt. 

- De groothandelaar voert andere acties voor de strijd tegen de verspilling.    

 • Eco-beheer

Optioneel engagementen

- De groothandelaar ondersteunt de “zero afval”-aanpak en beperkt de productie van afval i.v.m. zijn exploitatie. Hij is gericht op circulariteit (recuperatie afval > grondstoffen).

- De groothandelaar optimaliseert de vervoerslogistiek (beperking van afstanden, maximalisering van de vullingsgraad, bevordering van de zachte mobiliteit).  

- De groothandelaar volgt een low-energy logica (zachte mechanisering,  dierlijke trekkracht, hernieuwbare energiebronnen, zachte mobiliteit, ...) en hij gebruikt weinig water en beperkt de vervuiling (water, bodem, lucht). 

- De groothandelaar bevordert de transparantie, garandeert u de traceerbaarheid van zijn producten en staat open voor alle initiatieven om zijn werking en producten bekend te maken (bv. bezoek aan zijn exploitatie). 

- De groothandelaar is actor van het WIV, de SSE, het maatwerkbedrijf/ stelt laaggeschoolden tewerk of werkt voor een kansarm publiek/met een sociale achterstand. 

- De groothandelaar ontwikkelt processen om werknemers en/of consumenten te betrekken bij zijn exploitatie, hen actief te laten deelnemen aan de werking van de onderneming en het nemen van beslissingen (zelfpluk, coöperatieve,...) 

- De groothandelaar gebruikt fairtradeproducten.

Operatoren die hun producten alleen aan de eindconsument verkopen

Verplicht engagement

De kleinhandelaar is gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Optioneel engagementen

- De kleinhandelaar koopt minstens bij 1 producent/verwerker die voldoet aan de verplichte Good Food-criteria. 

- De kleinhandelaar koopt minstens bij 2 producenten/verwerkers die voldoen aan de verplichte Good Food-criteria. 

 • Gezonde, evenwichtige seizoensproducten 

Verplicht engagementen

 De kleinhandelaar leeft alle volgende engagementen na:

- Hoofdzakelijk biologische producten of producten afkomstig van kwekerijen of verwerkingsbedrijven die de Good Food-engagementen voor producenten en verwerkers naleven, aanbieden.

- De voorkeur geven aan producten van het seizoen en van lokale herkomst (in de kijker gezet in de verkoopruimte, afhankelijk van het seizoen).

- nformatie inwinnen en verstrekken over de herkomst, productiewijze en traceerbaarheid van de producten.

- De consumptie van producten van de hoogste kwaliteit en zelfbereide producten aanmoedigen, bv. door de verspreiding van recepten.

- Voor zeeproducten, de voorkeur geven aan producten, afkomstig van gecertificeerd biologische kwekerijen of zeevriendelijke visserijmethoden

Optioneel engagement

De kleinhandelaar is biologisch gecertificeerd.

 • Strijd tegen voedselverspilling

De kleinhandelaar engageert zich om minstens één van de volgende acties ten voordele van de strijd tegen de voedselverspilling te voeren: 

De kleinhandelaar maakt gebruik van een platform voor de verdeling van onverkochte producten zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe om zijn productieoverschotweg te schenken of te verkopen tegen verminderde prijs.

De kleinhandelaar werkt samen met een actor van de voedselhulp aan wie hij regelmatig zijn productieoverschot schenkt. 

De kleinhandelaar voert andere acties voor de strijd tegen de verspilling.    

 • Eco-beheer

Optioneel engagementen

- De kleinhandelaar ondersteunt de “zero afval”-beperkt de productie van afval i.v.m. zijn exploitatie. Hij is gericht op circulariteit (recuperatie afval > grondstoffen).

- De kleinhandelaar optimaliseert de vervoerslogistiek (beperking van afstanden, maximalisering van de vullingsgraad, bevordering van de zachte mobiliteit).  

- De kleinhandelaar volgt een low-energy logica (zachte mechanisering,  dierlijke trekkracht, hernieuwbare energiebronnen, zachte mobiliteit, ...) en hij gebruikt weinig water en beperkt de vervuiling (water, bodem, lucht). 

- De kleinhandelaar bevordert de transparantie, garandeert de traceerbaarheid van zijn producten en staat open voor alle initiatieven om zijn werking en producten bekend te maken (bv. bezoek aan zijn exploitatie).

- De kleinhandelaar is actor van het WIV, de SSE, het maatwerkbedrijf/ stelt laaggeschoolden tewerk of werkt voor een kansarm publiek/met een sociale achterstand. 

- De kleinhandelaar ontwikkelt processen om werknemers en/of consumenten te betrekken bij zijn exploitatie, hen actief te laten deelnemen aan de werking van de onderneming en het nemen van beslissingen (zelfpluk, coöperatieve,...) 

- De kleinhandelaar gebruikt fairtradeproducten

Economische actoren/operatoren die hun producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen, maar niet over een eigen winkelruimte beschikken

 • Lokale voeding

Verplicht engagement

De verdeler is gevestigd ofwel

- Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Vlaams-Brabant of Wallonië gevestigd zijn;

- In België gevestigd zijn en de producent moet zijn producten in Brussel leveren.

Optioneel engagementen

- De verdeler koopt minstens bij 1 producent/verwerker die voldoet aan de verplichte Good Food-criteria. 

- De verdeler koopt minstens bij 2 producenten/verwerkers die voldoen aan de verplichte Good Food-criteria. 

 • Gezonde, evenwichtige seizoensproducten 

Verplicht engagementen

De verdeler leeft alle volgende engagementen na

- Hoofdzakelijk biologische producten of producten afkomstig van kwekerijen of verwerkingsbedrijven die de Good Food-engagementen voor producenten en verwerkers naleven, aanbieden.

- De voorkeur geven aan producten van het seizoen en van lokale herkomst (in de kijker gezet in de verkoopruimte, afhankelijk van het seizoen).

- Informatie inwinnen en verstrekken over de herkomst, productiewijze en traceerbaarheid van de producten.

- De consumptie van plantaardige proteïnen aanmoedigen.

- De consumptie van producten van de hoogste kwaliteit en zelfbereide producten aanmoedigen, bv. door de verspreiding van recepten.

- Voor zeeproducten, de voorkeur geven aan producten, afkomstig van gecertificeerd biologische kwekerijen of zeevriendelijke visserijmethoden

Optioneel engagement

De verdeler is biologisch gecertificeerd.

 • Strijd tegen voedselverspilling

De verdeler voert minstens één van de volgende acties ten voordele van de strijd tegen de voedselverspilling.

- Hij maakt gebruik van een platform voor de verdeling van onverkochte producten zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe om zijn productieoverschot te schenken of te verkopen tegen verminderde prijs.

- Hij werkt samen met een actor van de voedselhulp aan wie hij regelmatig zijn productieoverschot schenkt.

- Andere acties voor de strijd tegen de verspilling.

 • Eco-beheer

Optioneel engagementen

- De verdeler ondersteunt de “zero afval”-aanpak: beperkt de productie van afval i.v.m. zijn exploitatie. Hij is gericht op circulariteit (recuperatie afval > grondstoffen).

- De verdeler optimaliseert de vervoerslogistiek (beperking van afstanden, maximalisering van de vullingsgraad, bevordering van de zachte mobiliteit).

- De verdeler volgt een low-energy logica (zachte mechanisering, dierlijke trekkracht, hernieuwbare energiebronnen, zachte mobiliteit, ...) en hij gebruikt weinig water en beperkt de vervuiling (water, bodem, lucht).

- De verdeler bevordert de transparantie, garandeert de traceerbaarheid van zijn producten en staat open voor alle initiatieven om zijn werking en producten bekend te maken (bv. bezoek aan zijn exploitatie).

- De verdeler is actor van het WIV, de SSE, het maatwerkbedrijf / stelt laaggeschoolden tewerk of werkt voor een kansarm publiek / met een sociale achterstand.

- De verdeler ontwikkelt processen om werknemers en/of consumenten te betrekken bij zijn exploitatie, hen actief te laten deelnemen aan de werking van de onderneming en het nemen van beslissingen (coöperatieve,...).

- De verdeler verkoopt fairtradeproducten.

Catering:

De kantine heeft het Good Food-label.

Het Good Food Kantine-label omvat een lijst van Good Food-criteria. Bewijsstukken worden gevraagd aan de kantine om deze criteria te bewijzen. Een controle ter plaatse wordt uitgevoerd door een onafhankelijke controleur.  Het Good Food-label is gratis. 

Meer informatie over het label vindt u hier

Het restaurant heeft het Good Food-label.

Het Good Food Resto-label heeft een lijst van Good Food-criteria. Bewijsstukken worden gevraagd aan het restaurant om deze criteria te bewijzen. Een onafhankelijke controleur voert ter plaatse een controle uit. Het Good Food-label is gratis.

Meer informatie over het label vindt u hier.

Levering van voedingsproducten voor seminaries, evenementen, feesten enz. (vaak ook traiteurs), bv. Fresho, Biofactory

 •  Lokale voeding

Verplicht engagement

De traiteur is gevestigd ofwel:

- Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en levert in Brussel;

- In België en levert in Brussel.

Optioneel engagement

- De traiteur koopt bij minstens 1 Brusselse groothandelaar/producent die voldoet aan de verplichte Good Food-criteria.

- De traiteur koopt bij minstens 2 Brusselse groothandelaars/producenten die voldoen aan de verplichte Good Food-criteria.

 • Gezonde, evenwichtige seizoensproducten  

Verplicht engagementen

De traiteur leeft alle volgende engagementen na:

- Een evenwichtig, vegetarisch aanbod van hapjes, voorgerechten en hoofdgerechten hebben.

- De voorkeur geven aan seizoensfruit en -groenten uit België.

- De voorkeur geven aan biologisch gecertificeerde producten of producten die volgens de Good Food-engagementen voor producenten en verwerkers worden vervaardigd.

- Een dessert met verse (Belgische) seizoensvruchten aanbieden.

Optioneel engagementen

- De traiteur biedt geen verse tomaten en komkommers aan in de winter (van november tot mei) en deelt deze beslissing mee aan de klanten.

- De restauranthouder gebruikt enkel verse producten van de beste kwaliteit voor alle geserveerde gerechten.

- De traiteur is biologisch gecertificeerd.

 • Bestrijden van voedselverspilling

De traiteur voert minstens één van de volgende acties ten voordele van de strijd tegen de voedselverspilling. 

- De traiteur maakt gebruik van een platform voor de verdeling van onverkochte producten zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe om zijn productieoverschot te schenken of te verkopen tegen verminderde prijs .

- De traiteur werkt samen met een actor van de voedselhulp aan wie hij regelmatig zijn productieoverschot schenkt.

- De traiteur hergebruikt de overschotten van de bereidingen in andere recepten.

- De traiteur gebruikt onverkochte producten als ingrediënten in zijn bereidingen.

- De traiteur biedt dozen aan zodat deelnemers aan evenementen de overschotten van buffetten kunnen meenemen 

- Andere acties voor de strijd tegen de verspilling.    

 • Eco-beheer

Optioneel engagementen

- De traiteur ondersteunt de “zero afval”-aanpak: beperkt de productie van afval i.v.m. zijn exploitatie. Hij is gericht op circulariteit (recuperatie afval > grondstoffen).

- De traiteur optimaliseert de vervoerslogistiek (beperking van afstanden, maximalisering van de vullingsgraad, bevordering van de zachte mobiliteit).

- De traiteur volgt een low-energy logica (zachte mechanisering, dierlijke trekkracht, hernieuwbare energiebronnen, zachte mobiliteit, ...) en hij gebruikt weinig water en beperkt de vervuiling (water, bodem, lucht).

- De traiteur bevordert de transparantie, garandeert de traceerbaarheid van zijn producten en staat open voor alle initiatieven om zijn werking en producten bekend te maken (bv. bezoek aan zijn exploitatie).

- De traiteur is actor van het WIV, de SSE, het maatwerkbedrijf / stelt laaggeschoolden tewerk of werkt voor een kansarm publiek / met een sociale achterstand.

- De traiteur ontwikkelt processen om werknemers en/of consumenten te betrekken bij zijn exploitatie, hen actief te laten deelnemen aan de werking van de onderneming en het nemen van beslissingen (coöperatieve,...).

- De traiteur verkoopt fairtradeproducten.