Het Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame Voeding (Rabad) bestaat uit ondernemingen en organisaties die werken rond de vele aspecten van duurzame voeding: biologische landbouw, korte circuits, artisanale producten, vegetarisme, eerlijke handel, het tegengaan van voedselverspilling, gezonde voeding enz.

Het netwerk is in 2007 opgericht en bestaat vandaag uit zo'n vijftig producenten, verwerkers, distributeurs, restauranthouders, verenigingen, adviesbureaus enz.

Opdrachten

In eerste instantie had het Rabad een tweeledige doelstelling: ontmoetingen en partnerschappen tussen spelers aanmoedigen en duurzame voeding onder het Brusselse publiek bevorderen.

Vandaag is vooral het netwerkaspect prioritair voor de vereniging. Het doel is allereerst:

 • kennisuitwisseling tussen de leden tot stand te brengen,
 • samenwerking te stimuleren,
 • collectieve projecten te steunen.

Om de expertise en de activiteiten van de leden meer reikwijdte te bieden, stelt het Rabad zich sinds 2016 ook ten doel schakelfiguren op te leiden en van tools te voorzien (overheden, scholen, verenigingen enz.) om die in staat te stellen zelf duurzame voedingsprojecten op te zetten richting hun eigen doelgroepen.

Activiteiten

Samenbrenging van de leden:

 • Ontmoetingen tussen leden
 • Themawerkgroepen
 • Collectieve deelname aan evenementen
 • Steun aan de opzet van projecten met meerdere partners

Opleiding van schakelfiguren (sinds 2016):

 • Themabijeenkomsten
 • Bezoeken
 • Evenementen

 

Bewustmaking van het publiek (tot 2015):

Meer weten?

Spelers op het vlak van duurzame voeding of organisaties met belangstelling voor deze thematiek kunnen zich inschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief:

 • Agenda met door de leden georganiseerde evenementen en activiteiten
 • Duurzame voeding in Brussel: context, projectoproepen, nieuwe initiatieven enz.
Categorie
Netwerk
Doelgroepen
Talen
Frans
Dutch
Praktische info

Boulevard du midi 41/8
1000 Brussel
België

Telefoon
0488/994488
Datum van de laatste bijwerking: 05/09/2017