Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft als doel een duurzame economie en werkgelegenheid te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het bijzonder coördineert de dienst Economie - Landbouw, in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel, de regionale Good Food-strategie

Eén van de krachtlijnen van de strategie waar Brussel Economie en Werkgelegenheid aan werkt bestaat uit de ontwikkeling van een duurzame professionele landbouwproductie. Het voornaamste doel dat nagestreefd wordt, is de zelfvoorziening van de stad op voedselgebied voor diverse onbewerkte producten aanzienlijk te doen toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie die goed presteert op milieu- en economisch gebied en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders kunnen worden verplaatst.

Via de in 2016 opgestarte strategie komt de verwezenlijking van deze doelstelling dagelijks dichterbij door de toegang tot de belangrijkste factoren voor de duurzaamheid van hun activiteit te verbeteren voor de producenten, namelijk de toegang tot grond, kapitaal, markten, knowhow en juridische kennis. 

Een van de acties is de projectoproep in de stadslandbouw die jaarlijks wordt gelanceerd ter ondersteuning van initiatieven op het gebied van duurzame professionele stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorie
Collectiviteit / Brusselse overheidsinstantie
Doelgroepen
Talen
Frans
Dutch
Praktische info

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
België

Datum van de laatste bijwerking: 13/04/2021