Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw bedrijf is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaams-Brabant of in Waals-Brabant.
Facultatief
U verkoopt rechtstreeks ter plaatse in uw bedrijf of bij de klanten.
Licht uw werkwijze kort toe.
Depuis 2 ans, je cultive des légumes à Anderlecht sur un terrain de 30 ares.
Je suis le rythme des saisons, cultive plus de 60 variétés de légumes pour satisfaire tous les goûts.
Mes pratiques sont axées vers un respect ultime du sol et de la biodiversité qui m'entoure.

Je vends mes légumes durant toute l'année via 2 Gasap situés à Anderlecht.
De mai-juin à octobre, je distribue également mes légumes à la Kantine du Canal et le samedi chez Fruit-Time!

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

De producent leeft alle onderstaande verbintenissen na, die aan de specificaties voor bioproducten beantwoorden.

  • Biologische zaden of zaailingen gebruiken
  • Natuurlijke meststoffen gebruiken
  • Het gebruik van chemische middelen (meststoffen enz.) zoveel mogelijk vermijden of beperken
  • Chemische behandelingen tegen ziekten, onkruid of parasieten vermijden of beperken
  • Geen GMO’s gebruiken
  • Geen zaden gebruiken die met synthetische gewasbeschermingsproducten zijn behandeld
  • De voorkeur geven aan een diversiteit van landelijke, inheemse vruchten, groenten en granen
  • Productie in verwarmde serres vermijden
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Licht uw werkwijze kort toe.
En 2017, j'ai donné des invendus à l'Asbl "Le filet", épicerie sociale sur Anderlecht.
En février 2018, Les Paniers d'Auré ont offert des légumes à l'Asbl "La Vague" pour l'organisation d'un repas caritatif.
Anderen
Anderen

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
Licht uw werkwijze kort toe.
Les 2 Gasap que je fournis se trouvent à respectivement 2 et 5km du champ.
La majorité des mes déplacements se fait à vélo ; je n'utilise la voiture que pour effectuer mes livraisons.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
Licht uw werkwijze kort toe.
Je n'emploie qu'à de très rares exceptions des engins mécanisés sur le champ.
Ainsi, je n'ai pas utilisé une seule fois le motoculteur durant toute la saison 2017.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
Licht uw werkwijze kort toe.
Ma plus grande force réside dans ma proximité avec mes consommateurs : présence aux permanences des Gasap, repas avec les groupes, chantiers collectifs en été, activités en dehors du cadre habituel.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)