Schenkingsbeurs

Dit onlineplatform brengt spelers in de voedselproductie- en –distributiesector enerzijds en voedselhulporganisaties anderzijds samen om voedselschenkingen te bevorderen en verspilling tegen te gaan.

Doel

Elke dag worden in Brussel tonnen voedingsmiddelen die nog prima te eten zijn, uit de verkoopcircuits gehaald. Tegelijk hebben voedselhulporganisaties te maken met een toenemende vraag van personen die in een zeer kwetsbare situatie verkeren.

Door voedselschenkingen te stimuleren, streeft de Schenkingsbeurs een tweeledig doel na:

 • Verbetering van de bevoorrading van de voedselhulpsector.
 • Beperking van de voedselverspilling.

Samenvatting

Het multisectorplatform omvat drie luiken:

 • Samenbrengen [let op: het platform maakt contact en informatie-uitwisseling mogelijk; het zorgt niet voor de organisatie van de leveringen] van schenkers die hun overschotten of onverkochte voorraden aanbieden en voedselhulporganisaties die deze schenkingen online kunnen reserveren.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=riRKGSMpSXA

 • In kaart brengen van de spelers inzake voedselhulp om schenkers te informeren over organisaties in hun nabije omgeving en de verwachtingen van die organisaties inzake schenkingen (voedingsmiddelen, openingsdagen, vervoermogelijkheden, opslagomstandigheden enz.).
 • Tools voor de organisatie van terugkerende lokale partnerschappen, bijvoorbeeld tussen een supermarkt en een sociaal restaurant.

Het team van de Schenkingsbeurs steunt de schenkers en de ontvangers ter plaatse en helpt bij het opzetten van sociale partnerschappen.

Doelpubliek

Schenkers: elke speler in de voedingssector kan zich inschrijven en zijn overschotten of onverkochte voorraden aanbieden:

 • landbouwproducenten
 • verwerkers
 • groothandelaars
 • supermarkten
 • detailhandelaars
 • markten
 • restaurants
 • snackbars
 • traiteursdiensten
 • bedrijfsrestaurants
 • enz.

Door deel te nemen, gaan deze ondernemingen en organisaties een ethisch engagement aan en beperken ze hun milieu-impact. Dit levert dubbel economisch voordeel op: ze kunnen de btw van de geschonken voedingsmiddelen aftrekken en verlagen hun afvalverwerkingskosten.

Ontvangers: voedselhulporganisaties (verenigingen, OCMW's …) kunnen zich inschrijven:

 • diensten die voedselpakketten uitdelen
 • sociale restaurants
 • sociale kruideniers
 • Dankzij de schenking van onverkochte voedingsmiddelen neemt de hoeveelheid van en de variatie in hun bevoorrading toe.

De Schenkingsbeurs: daar heeft iedereen wat aan!

In de praktijk

Schenkingsbeurs

 

Getuigenis van gebruikers

Categorie van hulpbron
Doelgroepen
Taal van de hulpbron
Frans
Praktische info
Datum van de laatste bijwerking: 07/01/2020