Context

Het Europese programma Green Cook heeft tot doel voedselverspilling terug te dringen.

Het verenigt 12 partnerinstellingen en -verenigingen uit verschillende Noordwest-Europese landen. De ambitie van dit programma is dit deel van Europa te laten uitgroeien tot een modelgebied op het vlak van duurzaam voedselbeheer, door grondig te werken aan de houding van de consument ten opzichte van voeding.

Doelstelling

Elke partner is uniek door zijn expertise en zijn knowhow. Door deze krachten te bundelen, komt de gemeenschappelijke kennis in een stroomversnelling. Dit maakt het makkelijker om sectorale normen in te voeren en hindernissen te overwinnen.

Green Cook richt zich tot 4 symbolische actieterreinen op vlak van consumptie en hun specifieke doelgroepen:

  • thuis (in de keuken): gezinnen, kansarmen, afvalbeheerders.
  • het bedrijfsrestaurant en de bedrijfsrefter: horecavakmensen.
  • de schoolrefter: leerkrachten en leerlingen (vorming) enerzijds, koks (beheer) anderzijds.
  • de supermarkt: producenten, retailers, voedselbanken.

Wat deze verschillende groepen betreft, zal Green Cook:

  • bewijzen, statistieken, methodes en tools aanreiken die alle actoren uit de voedselsector kunnen helpen om voedselverspilling te bestrijden, ongeacht of het gaat om burgers, vakmensen uit de voedselsector, ontwerpers van verpakkingen, maatschappelijk werkers, enz.
  • vernieuwende sectorale benaderingen testen en lobbyen, om de Europese modellen voor duurzaam voedselbeheer te bekrachtigen.
  • goede praktijken stimuleren om voedselverspilling te beperken, en dit door een beroep te doen op de Green Cook-ambassadeurs en op het werk van een netwerk op grote schaal.
  • de resultaten evalueren om Green Cook-normen vast te leggen voor de strategieën om voedselverspilling te verminderen, en om goede praktijken van professionals en gezinnen te belonen.

Partners

De Belgische partners zijn de vzw Espace Environnement, Leefmilieu Brussel, OIVO en de vzw Fost Plus.

Dit project wordt medegefinancierd door het EFRO in het kader van het programma INTERREG IVB Noordwest-Europa (NWE) en liep gedurende de periode 01/03/2010 – 30/03/2014.

Photo © Dieter Telemans

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 07/11/2022