Recuperatie van onverkochte verse producten door sociale restaurants

Via dit proefproject hebben studiebureau Coduco en drie partners een procedure getest en gevalideerd voor de recuperatie van onverkochte verse supermarktproducten ten gunste van sociale restaurants.

Doelstellingen

De recuperatie van onverkochte producten vormt een prioritaire optie in de strijd tegen verspilling. Voedselschenkingen worden steeds beter georganiseerd en vinden vaker plaats, maar het beheer van verse producten blijft een delicate kwestie. De voedselhulpdiensten hebben daardoor groot gebrek aan verse levensmiddelen.

Dit proefproject is bedoeld om de voorwaarden en de haalbaarheid van het gebruik van verse voedseloverschotten van een supermarkt door een sociaal restaurant in dezelfde wijk te analyseren.

Samenvatting

Het project bestaat uit twee luiken:

  1.  Analyse en evaluatie van de logistieke beperkingen en de nodige partnerschapsmodaliteiten voor de recuperatie van onverkochte verse producten ten gunste van een voedingshulpdienst.  Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een concreet geval: een Delhaize-winkel schonk zijn onverkochte producten aan het sociaal restaurant van Atelier Groot Eiland, dat die producten ophaalde en bereidde voor zijn begunstigden.
  2.  Er is een seminar gehouden en er is een gids voor voedselhulporganisaties samengesteld om de realisatie van vergelijkbare projecten te stimuleren.

Resultaten

De analyse bracht een reeks logistieke noodzakelijkheden aan het licht, voornamelijk in samenhang met de behandeling, het vervoer en de naleving van de verplichtingen inzake de voedselveiligheid (koudeketen enz.).

Tegelijk was het partnerschap tussen supermarkt Delhaize en het sociaal restaurant van Atelier Groot Eiland een duidelijk succes voor beide partijen. De schenkingen zijn na beëindiging van het proefproject blijven voortduren en zijn nu goed voor ca. 80% van de gebruikte ingrediënten voor de daghap, 75% van de soepen en 40% van de ingrediënten voor de desserts. </32.  Les fruits et légumes récupérés sont utilisés immédiatement ou transformés pour obtenir une conservation prolongée (par exemple par le blanchissement, l’emballage sous vide ou la congélation).

Naast de onderzochte doelstellingen zijn ook andere voordelen uit het project naar voren gekomen:

 

  • Doordat de producten gratis zijn, kon een persoon worden aangesteld voor 20% van diens arbeidstijd om de producten op te halen en in te vriezen;
  • De kwaliteit en de diversiteit van de ontvangen producten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakmanschap van de koks in het kader van hun integratie;
  • Er is een bijkomend partnerschap ontstaan: producten die het sociaal restaurant niet kon gebruiken, worden geschonken aan een ander soort verlener van voedselhulp de vzw Solidarité Socialiste, die voedselpakketten verdeelt.

De afsluitende seminar werd door zo'n dertig personen in de voedselhulpsector bijgewoond; de gids presenteert alle praktische lessen die uit dit proefproject kunnen worden geleerd. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van andere veelbelovende projecten.

Uitgevoerde tools

  • Brochure Verse voedingsproducten recupereren in samenwerking met supermarkten. Stap voor stap handleiding voor sociale restaurants, 20 pagina's, 2013, downloadbaar 

Contact

Coordinateur du projet :

Rob Renaerts, Coduco

Email : rob@coduco.be - Tel : 0488/994488

Steun

Leefmilieu Brussel (Europees project INTERREG IVB “GreenCook”)

Getuigenis

"Dit project vormde een uitstekende opportuniteit voor onze doelgroep. De kennis inzake bewaartechnieken is sterk verbeterd en het keukenpersoneel in opleiding heeft zich vertrouwd kunnen maken met nieuwe producten, zoals wild, gevogelte, zeevruchten enz. – producten die we normaal gezien niet in ons restaurant kunnen serveren."  Tom Dedeurwaerder, coördinator Atelier Groot Eiland

Categorie van hulpbron
Doelgroepen
Taal van de hulpbron
Dutch
Praktische info
Datum van de laatste bijwerking: 05/09/2017