Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de missie om de duurzame economie en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. Zo coördineert de dienst Economie en Landbouw in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel de gewestelijke Good Food-strategie.

De acties die gevoerd worden door de Dienst Economie – Landbouw in het kader van de Good Food-strategie, streven naar het aanmoedigen en ontwikkelen van een duurzame professionele landbouwproductie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om de ontwikkeling van een duurzame voeding te bevorderen, spant het Gewest zich onder andere in om projecthouders gemakkelijker toegang te verlenen tot uiteenlopende productiesites, zowel in volle grond als bovengronds. Het streeft ook naar het behoud van de landbouwgronden op zijn grondgebied en in de rand. Bovendien wil het Gewest de bevoorradingsfunctie van deze gronden voor de stad stimuleren.

Ter ondersteuning van de professionele stadslandbouw worden acties gevoerd om projectpromotoren te inspireren, te steunen en te begeleiden. Anderzijds worden ze ook geholpen bij het wegwerken van technische en juridische obstakels voor de ontwikkeling van projecten. Zo worden elk jaar projectoproepen ter ondersteuning van een professionele en duurzame stadslandbouw gelanceerd.

De jaarlijkse projectoproepen richten zich tot landbouwers die gevestigd zijn op het grondgebied van het Gewest en/of met een perceel grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot bedrijven of coöperaties met professionele landbouwactiviteiten en tot verenigingen met professionele landbouwactiviteiten of -projecten. De geselecteerde projecten kunnen rekenen op financiële steun tot 25.000€.

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 07/12/2020