Kweek uw groenten op een gezonde bodem!

U wilt groenten of fruit telen? Een uitstekend idee! Eerst en vooral moet u de kwaliteit van de bodem kennen waarin ze zullen groeien: is hij vruchtbaar, bevat hij veel organisch materiaal? En denk eraan: een gezonde bodem is een bodem zonder verontreinigende stoffen! Bodemverontreiniging ziet u niet met het blote oog, maar ze kan de kwaliteit van uw voedselproductie beïnvloeden. Ze kan ook impact hebben op uw gezondheid en leefomgeving. 

Deze Praktische gids bodemanalyse voor telen in de stad zal u helpen een eventuele bodemverontreiniging in uw moestuin vast te stellen. Hij bevat ook alle tips om bodemverontreiniging aan te pakken en groenten te telen op een gezonde bodem!      

Verordening

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt al meer dan 10 jaar over een wetgeving inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.

Maar jammer genoeg is de procedure technisch en financieel niet geschikt voor projecten voor voedselproductie: die vinden meestal plaats op terreinen die niet in de inventaris van de bodemtoestand zijn ingeschreven.

Deze wetgeving voorziet een studie- en behandelingsprocedure wanneer er vermoedens van bodemverontreiniging zijn. In de meeste gevallen is de wetgeving gericht op beroepsactiviteiten (historische en actuele), die een belangrijk risico vormen op het vlak van bodemverontreiniging. 

Kijk voor meer informatie op de pagina’s "Bodemverontreiniging: een kort overzicht en video's" op de website van Leefmilieu Brussel.

Categorie van hulpbron

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 30/08/2022