Organisch keukenafval

Wat te doen met uw organisch keukenafval?

Preventie: de juiste reflex

In het Brussels Gewest wordt de voedselverspilling in bedrijfskantines van ondernemingen en kmo's op ongeveer 10.000 ton per jaar geraamd! Producten in ongeopende verpakkingen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is en resten van niet-geconsumeerde maaltijden zijn de oorzaak van deze gigantische en dure verspilling die ook een niet te verwaarlozen ecologische tol eist. Het is nochtans mogelijk het bioafvalvolume te beperken door actie te ondernemen. 

Een eerste stap bestaat erin te sensibiliseren voor deze problematiek en maatregelen te nemen om voedselverspilling te voorkomen. Voor meer info kunt u onze praktische fiche over voedselverspilling (.pdf) raadplegen.

Bovendien is het ook mogelijk om de bevoorrading van uw voedingsproducten en het afval ervan te verminderen door de voedingsproducten in hun geheel te gebruiken. 10 gemotiveerde restaurants zijn de uitdaging aangegaan tijdens een begeleidingstraject in 2014: bekijk hun goede praktijken in de filmpjes of in onderstaand document.

 

 

Sorteren

Het meeste organisch voedingsafval wordt momenteel niet gesorteerd in Brussel. Het eindigt in de verbrandingsoven in plaats van in een keten voor valorisering. Dit voedingsafval vertegenwoordigt ongeveer 50% van het volume van uw restafval

Vanaf eind 2022 zijn professionele verbruikers in het BHG verplicht om hun biologisch afval te sorteren. Het bioafval moet dus worden gescheiden van het restafval. Daarna kunt u kiezen voor een afzonderlijke ophaling met het oog op de valorisering of een verwerking ter plaatse door uzelf  (compostering in het bedrijf).

Voor tips over de invoering van de sortering van bioafval op uw werkplek kunt u de fiche ‘Sorteren van bioafval’ (.pdf) raadplegen.

Selectieve ophaling van voedingsafval

Laat het ophalen door een ophaler of een vervoerders die is geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aangepaste categorie van dierlijk afval.

Deze selectief organische afvalstoffen, die door een geregistreerd ophaler of vervoeder opgehaalde worden,  kunnen gebruikt worden om een composteringsinstallatie of een biomethanisatie-eenheid te voeden.  In dat laatste geval wordt het afval gebruikt om energie en compost te produceren.

Compostering

Door zelf organisch afval te composteren, kunt u de kosten voor de ophaling van dit afval vermijden of verminderen.  Deze eenvoudige techniek is niet alleen geschikt voor particulieren in hun tuin! Uw onderneming kan ook composteren alleen voor zijn eigen afval.  

Raadpleeg onze pagina's over compostering of onze gids Composteren om mijn afval te verminderen (.pdf).

Wilt u uw compost op de markt brengen (donatie of verkoop) of wilt u afval van meerdere bedrijven ophalen en/of composteren, dan is een omgevingsvergunning vereist. Voor meer info kunt u contact opnemen met de Facilitator vergunningen voor de sector van de circulaire economie.

Geen voedselvermalers!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het streng verboden voedselvermalers in gootstenen te installeren.

Deze systemen verpulveren etensresten, groenteafval en andere afvalstoffen die niet te hard zijn en voeren ze af met het afvalwater. Dit heeft nefaste, ronduit schadelijke gevolgen: rotting in de riolen, misselijkmakende geuren, risico van ontvlambare en verontreinigende gassen en verstopping van de leidingen. Te vermijden dus!

Foto © Unsplash

Een dienst Facilitator bioafval pro om u te helpen

Beheert u een horecazaak, voedingsmarkt, school of dienstverlenend bedrijf? Produceert u voedingsafval en wilt u dit beter benutten en tegelijk de kosten van de ophaling verlagen? De Facilitator bioafval voor professionelen geeft advies, biedt expertise en antwoordt op uw vragen!

Voor meer info kunt u de pagina over de Facilitator bioafval voor professionelen raadplegen.

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 17/01/2022