Ter info: de inhoud van dit formulier bestaat alleen in het Frans

Deze brochure omvat een dertigtal actiepunten voor gezondere en duurzamere voeding die geen of slechts een heel lage impact op het budget hebben.

Doelstellingen

- Tonen dat het zelfs met beperkte financiële middelen mogelijk is om zich te engageren om gezond en duurzaam te eten.

- Sociale werkers helpen het prijsaspect aan te pakken en te overwinnen wanneer ze met hun doelpubliek activiteiten rond voeding organiseren.

- Concrete actiepistes voorstellen, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Samenvatting

De, met de voeding verband houdende, sociale ongelijkheid neemt toe en in gesprekken over kwaliteitsvoeding duikt de prijs vaak al in de eerste minuten op. Gezinnen met een beperkt budget hebben de indruk dat kwaliteitsvoeding niet betaalbaar is en voelen zich uitgesloten. Gelukkig is kwaliteitsvolle voeding veel meer dan alleen merken en labels!

Met het pilootproject ‘Duurzame voeding, ja. Maar tegen welke prijs? ’[link projectfiche] nam Alimentation21[link fiche actor] de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle voeding voor iedereen onder de loep.

De acht deelnemende gezinnen stelden een dertigtal actiepunten op die geen, een heel lage of zelfs een positieve impact op hun budget hebben. Deze actiepunten worden voorgesteld in deze geïllustreerde brochure, bestemd voor iedereen die gezonder en duurzamer wil eten zonder er een financiële kater aan over te houden.

Doelgroepen

- Algemeen publiek

- Gezinnen met een beperkt budget

- Sociale werkers

Praktisch

- Geïllustreerde brochure, 24 pagina’s, 2015

- Te downloaden

- Papieren versie op aanvraag: Leefmilieu Brussel – 02 775 75 75  www.leefmilieu.brussels - info@leefmilieubrussels.be

- Eveneens beschikbaar in het Frans

“Het project was een unieke kans om onze goede en slechte voedingsgewoonten onder de loep te nemen en te begrijpen. Ik hoop van harte dat deze brochure een referentiewerk voor tal van mensen mag worden!", Pilootproject Duurzame voeding, ja. Maar tegen welke prijs?

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 23/01/2020